lupa x
user

Guardian: Pro mnoho starších byl při lockdownu virtuální kontakt horší než žádný.

Guardian: Pro mnoho starších byl při lockdownu virtuální kontakt horší než žádný.

16.08.2021

Redakce

Guardian: Pro mnoho starších byl při lockdownu virtuální kontakt horší než žádný.

Mnoho lidí nad 60 let se při virtuálních kontaktech za pandemie cítilo osamělejších a ve větších depresích, než když nebyli s nikým v žádném kontaktu. Zjistila to nová studie, o které informoval zpravodajský server The Guardian.

Za koronavirových uzávěr udržovalo mnoho starších lidí spojení s rodinou a přáteli prostřednictvím telefonu, videohovorů a dalších forem virtuálního kontaktu. Pěvecké sbory přes zoom, on-line čtenářské kluby a virtuální pohádky pro děti pomáhaly mnoha lidem zahnat izolaci.

Tato studie patří mezi první, které srovnávají sociální interakce mezi domácnostmi a duševní pocit pohody za pandemie. Vědci zjistili, že mnoho starších lidí cítilo v důsledku přechodu na on-line společenské styky větší samotu a dlouhodobé psychické problémy než ti, kdo strávili pandemii sami.

„Byli jsme překvapeni, když jsme zjistili, že starší lidé, kteří měli za koronavirových uzávěr pouze virtuální kontakty, cítili větší samotu a negativní dopady na duševní zdraví než starší lidé, kteří nebyli ve vůbec žádném kontaktu s ostatními,“ řekl doktor Yang Hu z Lancasterské univerzity, který je spoluautorem studie. „Čekali jsme, že virtuální kontakt bude lepší než úplná izolace, ale v případě starších lidí se zdá, že tomu tak není,“ dodal.

Problémem podle jeho slov je, že pro starší osoby, které nejsou zvyklé pracovat s moderními technologiemi, byl přechod na jejich užívání stresující. Ale dokonce i ti, kteří na technologie zvyklí byli, často zjistili, že jejich nadměrné užívání během uzávěry je pro ně natolik stresující, že jim škodí více, než když se budou vyrovnávat s izolací a samotou.

„Nadměrné vystavení digitálním prostředkům komunikace může také způsobit vyhoření. Výsledky (studie) jsou velmi konzistentní,“ dodal Hu, který shromáždil údaje od více než 5000 lidí starších 60 let ve Velké Británii a od téměř 1400 osob stejné věkové kategorie ve Spojených státech.

„Virtuální kontakty zhoršují nejen pocit osamělosti, ale také obecné duševní zdraví. Tito lidé jsou více v depresi, jsou více izolovaní a cítí se více nešťastní v přímém důsledku užívání virtuálního kontaktu,“ řekl Hu.

Nyní je podle něj potřeba klást větší důraz na bezpečné osobní kontakty za budoucích mimořádných situací. A je také třeba posílit digitální schopnosti starších věkových skupin.

„Musíme být připraveni na možné podobné případy v budoucnu,“ řekl Hu. „Musíme vybavit starší lidi digitálními schopnostmi, aby dokázali technologie používat, až se příště objeví podobná katastrofa, jako byla tato.“

Závěry studie vítá ředitelka charitativní skupiny Age UK Caroline Abrahamsová. „Víme, že virtuální prostředí může zhoršit vědomí toho, že nemůžete být osobně se svými blízkými,“ řekla.

Zástupce ředitele Střediska pro lepší stárnutí Patrick Vernon řekl, že viděl mnoho případů starších lidí, kteří technologie využívají opravdu pozitivním způsobem, aby zůstali v kontaktu s ostatními. „Ale také víme, že dokonce i ti, kdo jsou on-line, nemají dostatek znalostí a sebedůvěry, aby používali internet takovým způsobem, jak by chtěli,“ dodal.

„Náš vlastní průzkum zjistil, že část lidí, kteří byli off-line, měli problém se za pandemie spojit s rodinou, přáteli nebo sousedy,“ uvedl Vernon. „Ale i ti, kdo byli on-line, nám říkali, že jim technologie nevynahradí to, co jim chybí při osobních společenských stycích.“

Londýn 15. srpna (ČTK/The Guardian)

Hlavní stránka