lupa x
user

InferVision monitoruje varianty covidu-19 v Evropské unii.

InferVision monitoruje varianty covidu-19 v Evropské unii.

17.08.2021

Redakce

InferVision monitoruje varianty covidu-19 v Evropské unii.

Systém umělé inteligence společnosti InferVision pomáhá Evropské komisi při monitorování variant covidu-19.

Společnost InferVision byla vybrána, aby pomohla monitorovat varianty covidu-19 v celé Evropské unii. Tváří v tvář této výzvě se Evropská komise rozhodla zvýšit své investice do zavádění nástrojů umělé inteligence od společnosti InferVision. Nástroje umělé inteligence společnosti InferVision využívá Evropská komise od dubna 2020 ke zlepšení detekce covidu-19 a k zefektivnění léčby pacientů. Nemocnice v Belgii, Estonsku, Francii, Itálii, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku, Švédsku a Nizozemsku hlásí, že tato technologie pro ně má výrazný přínos.

Systémy umělé inteligence společnosti InferVision byly vyvinuty s cílem pomoci lékařům rychle a přesně analyzovat příznaky plicních infekcí z běžných CT snímků hrudníku. Tyto snímky jsou zpracovány tak, aby ukazovaly na denzitu mléčného skla a vysokou hustotu tkáně, což jsou klíčové nálezy virové pneumonie způsobené koronavirem. Pokud jsou tyto nálezy přítomny, zdravotníci okamžitě dostanou upozornění, díky čemuž mohou upřednostnit pacienty, u kterých hrozí vysoké riziko přítomnosti onemocnění covid-19. Systém také poskytuje možnosti porovnávání předchozích případů, což lékařům umožňuje sledovat vývoj onemocnění v čase a pomáhá jim tak lépe plánovat léčbu.

Sun I-pcheng, člen představenstva InferVision Europe, uvedl: „Mnoho z nás ztratilo v důsledku pandemie své blízké. Boji proti pandemii věnoval úsilí celý lékařský svět a my jsme poctěni, že můžeme poskytnout pokročilou technologii, která pomůže ulehčit práci zdravotníkům v první linii. Věříme, že využití umělé inteligence v tomto úsilí poslouží k lepšímu životu lidí po celém světě.“

Výběrové řízení Evropské komise je založeno na třech kritériích: 1) technická dokonalost a vyspělost technologie, 2) schopnost rychle zpřístupnit službu vybrané nemocnici a 3) proveditelnost navrhovaného plánu instalace systému v cílovém počtu nemocnic. Společnost InferVision splnila všechna kritéria na vysoké úrovni.

Evropská komise získala užitečné informace o využití analýzy obrazu pomocí umělé inteligence v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v plicích a očekává se, že prodloužení smlouvy poskytne další spolehlivé důkazy o přínosech využití umělé inteligence ve zdravotnictví.

Wiesbaden (Německo) 17. srpna 2021

Hlavní stránka