lupa x
user

Projekt „Do Fénixu s důvěrou“

Projekt „Do Fénixu s důvěrou“

13.10.2021

Redakce

Projekt „Do Fénixu s důvěrou“ je projektem města Nepomuk a byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Vznikl na základě potřebnosti v území ORP Nepomuk rozšířit nabídku služeb poskytované pracovníky Sociálního odboru města Nepomuk v oblasti sociálního začleňování.

Projekt „Do Fénixu s důvěrou“

Proč projekt vznikl?

Projekt „Do Fénixu s důvěrou“ je projektem města Nepomuk a byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Vznikl na základě potřebnosti v území ORP Nepomuk rozšířit nabídku služeb poskytované pracovníky Sociálního odboru města Nepomuk v oblasti sociálního začleňování. Podpora není sociální službou ve smyslu zákona o sociálních službách, ale nabídkou doprovodných aktivit, které cílí na pomoc osobám, které se ocitli v náročné životní situaci.

Jaké jsou cíle projektu?

Návazné a doplňkové programy a aktivity jsou zaměřené na osoby se ztíženými životními podmínkami a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Nové služby jsou cíleny na neformální pečovatele, osoby pečující o jiné závislé osoby, dobrovolníky působící v oblasti sociálních služeb, rodiče samoživitele, rodiče dětí se speciálními potřebami, osoby ohrožené vícenásobnými riziky a sociální pracovníky.

Jaká je zpětná vazba projektu?

Kladné ohlasy na projekt poskytli rodiče dětí, které se zúčastnily příměstského tábora na téma „Poznej svůj region“. S pozitivní odezvou se na garantky projektu obrací rodiče dětí, které prošly doučováním během distanční výuky a přípravou na opravné zkoušky v době pandemie. Luboš B. : „Moc děkuji všem z projektu, kteří se podíleli na doučování mé dcery. Všichni byli moc milí a ochotní, díky jejich péči postoupila do dalšího ročníku. Pokud to půjde, opět využiji další nabídku pomoci s doučováním. Lektoři nám vždy vyšli vstříc a oblíbili jsme si je, proto bych nerad sháněl doučování někde jinde.“

Senioři si pochvalují pomoc s registrací a následným odvozem do očkovacích center a pomoc při sčítání lidu: „Senioři z domu s pečovatelskou službou děkují zaměstnancům Fénixu, jmenovitě paní Mileně Hanzlíkové, a to za její přístup při organizování registrace seniorů k očkování proti Covid -19 a usnadnění jejich odvozu do očkovacích center. Jednalo se o její citlivý přístup a pomoc seniorům do vozidla a přesný čas odvozu.“

Následné společné aktivity napříč cílovými skupinami jsou jasným důkazem, že nastavené parametry fungují.  Ve spolupráci se starosty okolních obcí v ORP Nepomuk se projekt zaměřuje na další konkrétní osoby a pomáhá k rozvoji sociálních kompetencí osob v regionu. Garantky projektu: „Plakáty a nabídky starostové obcí ochotně vyvěsili, žádnou konkrétní zpětnou vazbu od lidí nemají, nicméně aktivity se jim líbí a vítají je. Z naší zkušenosti víme, že část klientů se na nás obrací  právě na základě letáků z obecních úřadů a vývěsek.“

Co očekáváme a jaký je výhled projektu?

Projekt „Do Fénixu s důvěrou“ kontinuálně zapadá do koncepce města, která souvisí s dlouhodobou vizí a záměrem vytvořit místní komunitní centrum v území, které bude fungující a občany podporovanou aktivitou a pomůže ke spolupráci a propojení všech generací v regionu.

 

Mgr. Jana Berkovcová – vedoucí oddělení školství a volnočasových aktivit

Hlavní stránka