lupa x
user

Zveřejňujeme „Souhrnnou zprávu k vyhodnocení tornáda na jihu Moravy 24. 6. 2021”.

Zveřejňujeme „Souhrnnou zprávu k vyhodnocení tornáda na jihu Moravy 24. 6. 2021”.

25.10.2021

Redakce

Zveřejňujeme „Souhrnnou zprávu k vyhodnocení tornáda na jihu Moravy 24. 6. 2021”.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydává zprávu, kterou připravil téměř třicetičlenný tým odborníků z ČHMÚ, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Amatérské meteorologické společnosti, z.s., Amper Meteo, s.r.o., European Severe Storms Laboratory, Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy, METEOPRESS, spol. s r.o., Leteckého ústavu, Vysokého Učení Technického v Brně a rakouské národní meteorologické služby (ZAMG). Během čtyř měsíců bylo zpracováno a analyzováno velké množství informací shromážděných nejen při přípravě zprávy spolupracujícím týmem, ale i dalšími subjekty včetně veřejnosti.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydává zprávu, kterou připravil téměř třicetičlenný tým odborníků z ČHMÚ, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Amatérské meteorologické společnosti, z.s., Amper Meteo, s.r.o., European Severe Storms Laboratory, Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy, METEOPRESS, spol. s r.o., Leteckého ústavu,  Vysokého Učení Technického v Brně a rakouské národní meteorologické služby (ZAMG). Během čtyř měsíců bylo zpracováno a analyzováno velké množství informací shromážděných nejen při přípravě zprávy spolupracujícím týmem, ale i dalšími subjekty včetně veřejnosti.

Z analýzy meteorologických podmínek, které vedly ke vzniku tornáda, vyplynuly návrhy na zlepšení využití dostupných informací pro efektivnější předpovědi nebezpečných jevů spojených s konvektivními bouřemi, šíření výstrah, jejich srozumitelnosti a využitelnosti a v neposlední řadě zlepšení a zintenzivnění komunikace.

Nebezpečným meteorologickým jevům nelze zabránit, lze ale částečně zmírnit jejich dopady. Nejen tím, že se dozvíme o jejich výskytu, ale budeme také vědět, jak se před jejich projevy co nejlépe chránit. Z tornádem zasažených oblastí bylo zveřejněno velké množství fotografií a videí, které jsou dokumentačně velmi cenné. Jejich autoři se však patrně nevědomky vystavovali nebezpečí vážných zranění a byl ohrožen i jejich život. Ve zprávě proto uvádíme doporučení, jak se chovat a chránit při výskytu tornáda.

„Souhrnná zpráva detailně popisuje analyzovaná data. V některých oblastech musíme jít do ještě větších detailů a ještě lépe popsat a pochopit některé procesy, analyzovat stovky fotografií a dalších materiálů. Naše práce tedy vydáním této zprávy nekončí. Připravujeme odbornou monografii s dalšími analýzami a rozsáhlejší dokumentací, kterou nebylo možno zahrnout do této shrnující zprávy“, popisuje Petr Münster, meteorolog a garant souhrnné zprávy.

„Děkuji všem, kteří souhrnnou zprávu připravovali. Kromě obsahu zprávy si cením spolupráce širokého týmu odborníků různých subjektů při její přípravě. ČHMÚ připravuje konkrétní úpravy systému předpovědní služby, které budou připraveny před příští letní bouřkovou sezónou, a to včetně využívání informací z terénu“, doplňuje Libor Černikovský, ředitel pro meteorologii a klimatologii.

Kontakt:

Martina Součková
manažerka komunikace
info@chmi.cz, tel.:  777 181 882 / 735 794 383
e-mail: martina.souckova@chmi.cz,

Odborný garant:
Petr Münster
tel. 541 421 072
e-mail: petr.munster@chmi.cz

Celá souhrnná zpráva: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2021/Souhrnna_zprava_tornado_24.6.2021.pdf

Hlavní stránka