lupa x
user

TZ KZPS ČR - Nová hrozba - nedostatek řidičů

TZ KZPS ČR - Nová hrozba - nedostatek řidičů

04.11.2021

Redakce

České ekonomice hrozí kolaps z důvodu nedostatku řidičů.

TZ KZPS ČR - Nová hrozba - nedostatek řidičů

Na trhu v ČR chybí 20.000 řidičů. Až 20 % stávajících řidičů je již v důchodovém věku a navíc 33 % je již v předdůchodovém věku. Nedostatek řidičů již dnes limituje průmysl  a celkovou ekonomiku ČR.

Doprava je páteří ekonomiky.

Během výrobního procesu se každý výrobek několikrát dostane na „korbu“ nákladního vozu. Ale i lidé musí být dopraveni do práce, k lékaři, děti do škol. I bez fungující osobní dopravy vzniknou značné problémy.

Pokud nedojde k razantní nápravě během krátké doby s jistotou nastane obdobná situace jako v Anglii, avšak trvalejšího rázu. V Anglii nedostatek PHM a zboží způsobil právě nedostatek řidičů.

Přestože vývoj směřuje k autonomním vozidlům, technologie neumožňují „robotizovat“ pozici řidiče. I v autonomním vozidle má zodpovědnost řidič. Mzda řidiče je v současné době cca 40 000 Kč.

Stát se bohužel tímto problémem nezabývá, a naopak komplikuje i zaměstnanost cizinců v této profesi. Například při získávání řidičů z Ukrajiny se setkáváme s neúměrným prodlužováním vydávání vstupního víza do ČR, většinou až tři měsíce. To je i důvod, proč jsme se v minulosti setkávali s úplatky, které byly úředníky požadovány.

Dělník „cizinec“ (mimo EU) může do fabriky nebo stavebnictví po získání pracovního povolení nastoupit do své profese okamžitě. Řidič „cizinec“, např. z Ukrajiny, musí obhájit ŘP a složit zkoušku profes. způsobilosti, tzn., že v ČR 3 až 7 měsíců nemůže vykonávat povolání. V Polsku to řidič z Ukrajiny zvládne asi za 10 dní.

Pro představu, o jakých byrokratických překážkách hovořím. Řidič z Ukrajiny s ŘP vydaným do roku 2008 v autoškole v ČR absolvuje 35 h. U stejného řidičského průkazu, ale vydaném po roce 2008 už musí řidič strávit v autoškole 140 h. Podobných byrokratických překážek (nesmyslů) je více.

Zvyšování ceny nafty, dálničních poplatků, zdlouhavé opravy dálnic a silnic apod. je také mnohdy velký problém, ale problém řešitelný. Nedostatek řidičů však ohrožuje kompletně ekonomiku ČR a hrozí opravdový kolaps.

Situaci nepřispívá například ani nedostatek odpočívadel pro řidiče kamionů. To vše nejenom působí dopravcům problémy, ale v konečném důsledku znepříjemňuje práci řidičům a zvyšuje jejich nedostatek.

Situace s nedostatkem řidičů je vážný problém. Kolaps v Anglii by pro ČR měl být dostatečným varováním pro to, jaké vážné problémy neřešení nedostatku profesionálních řidičů kamionové i autobusové dopravy zcela určitě nastanou.

 

 

Hlavní stránka