lupa x
user

Snížení emisí skleníkových plynů.

Snížení emisí skleníkových plynů.

05.11.2021

Redakce

Snížení emisí skleníkových plynů.

Hlavní náplní schůze Senátu bude klimatický balíček. Jak se postaví horní komora k plánu snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 %?

Hlavní stránka