lupa x
user

Den D pro metro D – stavba čtvrté trasy pražské podzemky zahájena

Den D pro metro D – stavba čtvrté trasy pražské podzemky zahájena

21.04.2022 , Aktualizováno 22.04.2022

Redakce

Jedná se o nejsložitější část celé trasy, jejíž součástí jsou dvě stanice, z toho jedna přestupní, a celkem téměř tři kilometry nejrůznějších tunelů. Výstavba bude probíhat v šesti lokalitách následujících cca 90 měsíců, první ražby zahájili zhotovitelé už v těchto dnech. Úsek Pankrác D – Olbrachtova postaví mezinárodní „Sdružení Metro I.D“ společností Subterra, HOCHTIEF CZ, STRABAG, HOCHTIEF Infrastructure a Ed. Züblin. Dokončení nejen prvního úseku, ale i celého metra D, a jeho zprovoznění DPP předpokládá na konci roku 2029.

Den D pro metro D – stavba čtvrté trasy pražské podzemky zahájena

„Tohle je určitě jeden z nejdůležitějších momentů, který v roli primátora zažívám. Po více než 40 letech zahajujeme stavbu nové linky pražského metra. Dotáhli jsme to, a to i díky tomu, že se podařilo dohodnout se s vlastníky potřebných pozemků. Metro D patřilo mezi naše klíčové priority už před volbami. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších současných investic nejen pro Prahu, ale i pro celou Českou republiku. Geologický průzkum jsme odstartovali už v červnu 2019, tedy půl roku po nástupu do funkce, a teď na něj navazujeme zahájením samotné stavby. Teď už ‚déčku‘ nestojí nic v cestě,“ uvedl Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

„Dnes je den D pro celou Prahu. Hlavní město začalo stavět novou linku naposledy před více než 43 lety. Konkrétně 1. října 1978 a dnes, ve čtvrtek 21. dubna 2022, začínáme stavět čtvrtou trasu pražského metra, linku D. Tisíce hodin mravenčí práce a úsilí mnoha lidí stály za to. I přes všechna příkoří se nám podařilo dotáhnout jednu z nejvýznamnějších investic v Praze i České republice. Metro je nejrychlejší a nejpohodlnější způsob dopravy po městě a tento luxus brzy získají Pražané z další části Prahy. Metro D ale není pouze reakce na dlouhodobě neřešenou dopravní situaci v jižní části města. Metro D je také příležitost pro další rozvoj, trávení volného času, nové bydlení pro Pražany i podnikatelské příležitosti. Metro do území přivádí vedle kvalitní veřejné dopravy i nový potenciál a život. Zároveň je to příležitost i pro stávající infrastrukturu. Nová linka bude plně automatizovaná, nakoupíme pro ni nejmodernější automatické soupravy. A při té příležitosti taky zmodernizujeme i linku C,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Výstavba metra D je strategickou investicí Prahy i z pohledu městského rozpočtu. Roky se hlavní město připravovalo na financování této významné stavební akce, za což v minulosti sklízelo neoprávněnou kritiku. Právě díky úsporám je však nyní Praha připravena stavbu zahájit. Souběžně jednáme s Evropskou investiční bankou o úvěru a nadále také apelujeme na stát, aby Praze s touto nadregionální dopravní stavbou finančně pomohl,“ uvedl Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

„Čtvrtá linka metra je pro Prahu zásadní krok. Pro mě je nyní nejdůležitější, že dneškem jsme dokázali, že prosperující zahraniční města pro nás nejsou jen inspirací, ale příkladem, který následujeme. A nejedná se jen o zlepšení městské dopravy, které je evidentní. Na stavbu nové linky metra navazuje několik záměrů, které jsme koordinovali a několik let připravovali. Těším se na nový přestup na vlak na nádraží Krč, nové okolí nemocnice Krč s náměstím před Thomayerovou nemocnicí, městskou čtvrť na Nových Dvorech, novou stanici Libuš a její okolí nebo na stanici v Písnici, kde bude stát nové P+R parkoviště a veřejný prostor rekreačního charakteru navazující na okolní krajinu. Jsem rád, že mohu být u toho,“ dodal Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

„Metru D už nic nestojí v cestě. Jsem velice rád, že se nám povedlo zahájit stavbu této pro Prahu klíčové dopravní tepny, která významně zlepší propojení jižní části města. Jdeme tak cestou rychlé, bezpečné a velkokapacitní dopravy, která zároveň zaručuje zdravější ovzduší pro Pražany,“ doplnil Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, životního prostředí a bezpečnosti hl. m. Prahy a člen dozorčí rady DPP.

„Dnešní den je dalším významným milníkem pro Prahu, nicméně zahájení stavby předchází kromě zpracování projektu obrovská řada kroků, které jsme museli udělat a zabraly tisíce hodin práce. Jedním z klíčových, když někde chceme stavět, je mít ke stavbě potřebné pozemky, což byla mravenčí práce, protože ne všechny pozemky potřebné ke stavbě metra Praze patřily. Museli jsme vést stovky hodin jednání, a nakonec jsme dospěli ke zdárnému cíli, když se nám podařilo uzavřít celou řadu dohod a směn, tak abychom vlastnili potřebné pozemky ke stavbě metra, což se na počátku zdálo být neřešitelný úkol a v minulém volebním období vypadalo, že na tom může celá stavba trasy metra D spadnout. Proto jsem rád, že mravenčí práce desítek úředníků a právníků a vypjaté složité jednání vedou k cíli, zvládli jsme majetkoprávně vypořádat tyto komplikované lokality a Praha díky tomu může začít se stavbou metra D,“ uvedl Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů.

„Výstavba metra D je jedním z hlavních cílů naší strategie. Za uplynulé více než tři roky jsme na přípravě tohoto projektu odvedli ohromný kus práce, jehož výsledkem je dnešní zahájení stavby trasy D pražského metra. Proto na tomto místě chci poděkovat především kolegům v DPP a všem, kteří se na tom podíleli, a našemu akcionáři, hlavnímu městu Praze za podporu. Po 12 letech začínáme v Praze opět stavět metro a po 43 letech novou, čtvrtou trasu. Metro D bude mít zásadní dopad na MHD v jižní části Prahy. Díky metru D přivedeme do Prahy metro s plně automatizovaným provozem a posuneme tím technologickou úroveň stávajícího systému pražského metra o generaci výše. Dnes slavnostně začínáme se stavbou první etapy nové trasy. Pevně věřím, že příští rok na podzim budeme moct rozšířit stavbu o druhý úsek Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory, tj. stavět v plném rozsahu Pankrác – Nové Dvory, na který jsme získali pravomocné stavební povolení. Jak jsme uvedli při jeho získání, na nic nečekáme, metro D za uplynulé desítky let nabralo velké a zbytečné zpoždění, které nejvíce pociťují obyvatelé a návštěvníci této části Prahy. Proto po nezbytných přípravách, realizaci monitoringu a pasportizaci jsme v těchto dnech současně zahájili první ražby,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Část neviditelné práce v podobě velmi pečlivé přípravy je za námi, ta hlavní – viditelná – je nyní před námi. Čeká nás stavba přestupní stanice Pankrác D – nejsložitější část dnes zahajovaného projektu. Naše práce budou probíhat celkem z pěti stavenišť. Se stavbou metra má Subterra bohaté zkušenosti, jak z minulosti v Praze, tak i ze současnosti v zahraničí. Těšíme se, až se naše stroje zakousnou do země a k dílu přistoupíme s plnou profesionalitou a zodpovědností. Zdař Bůh!“ Tímto tradičním hornickým pozdravem zakončil svůj komentář Ondřej Fuchs, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Subterra, která je lídrem konsorcia zhotovitelů prvního úseku metra D.

„Výstavbou prvního úseku nové trasy metra D naše společnost navazuje na geologický průzkum, který jsme v této lokalitě prováděli od roku 2019. Zkušenosti získané během geologického průzkumu, ale i z jiných, námi realizovaných projektů spjatých s pražským metrem, naplno uplatníme při práci na asi nejsložitější etapě výstavby nové linky metra D, kterou je právě úsek Pankrác – Olbrachtova. Je pro nás přirozeně velkou ctí, že se můžeme podílet na výstavbě nové linky pražského metra, nejdůležitějším dopravním projektu v Praze, kde budou uplatněny nejmodernější dopravní technologie,“ dodal Tomáš Koranda, předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ.

„Je nám ctí, že se můžeme podílet na realizaci projektu, který je významným investičním počinem hlavního města Prahy směrem k rozvoji veřejné dopravy. Stavební práce, které navážou na předchozí geologický průzkum, budou probíhat v obtížných geologických podmínkách. Věřím, že se s partnery ve sdružení s touto stavební výzvou vypořádáme ke spokojenosti všech Pražanů, kteří na novou linku metra již dlouho čekají. V rámci zahajované stavby bude mít STRABAG na starosti především výstavbu stanice Olbrachtova. Jedná se o atypickou dvoulodní stanici v obtížných geologických poměrech. Celý úsek I.D1a je ražený, s výjimkou vestibulů, a bude prováděn takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM), tedy klasickou ražbou pomocí mechanického rozpojování hornin s průběžným zajišťováním čelby a výrubu,“ doplnil Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti STRABAG.

 

Hlavní stránka