lupa x
user

Učená společnost ocenila medailí za rozvoj a popularizaci vědy pět osobností

Učená společnost ocenila medailí za rozvoj a popularizaci vědy pět osobností

16.05.2022 , Aktualizováno 17.05.2022

Redakce

Pět vědců a popularizátorů vědy dnes medailí ocenila Učená společnost ČR. Medaili dostali fyzik Jiří Bičák, biochemik Jan Konvalinka, filozof Stanislav Sousedík a vědečtí novináři Ivan Boháček a Petr Koubský. Zástupci Učené společnosti dopoledne předali medaile v pražském Karolinu. Předseda Učené společnosti, fyzikální chemik Pavel Jungwirth, ČTK řekl, že medaile jsou čestným oceněním udělovaným jak za celoživotní dílo, tak i za aktuální významné počiny laureátů.

Učená společnost ocenila medailí za rozvoj a popularizaci vědy pět osobností

Fyzika Jiřího Bičáka vyzdvihla Učená společnost jako jednu z nejvýraznějších českých osobností na poli astrofyziky a kosmologie. V Ústavu teoretické fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Bičák založil silnou skupinu relativistické a gravitační fyziky, publikoval také v předních zahraničních vědeckých časopisech. „Kromě pořádání odborných konferencí pravidelně přednáší i pro širokou veřejnost, a to nejen na poli svého vědního zaměření, ale i v širších otázkách směřování vědy a hodnocení vědecké práce,“ uvedla v odůvodnění ocenění Učená společnost.

Další laureát, biochemik Jan Konvalinka, získal vedle přínosu svému oboru podle Učené společnosti medaili i za to, že v médiích během pandemie covid-19 srozumitelně vysvětloval složitá témata a podílel se na boji proti dezinformacím. Konvalinka vede na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR vědeckou skupinu Proteázy lidských patogenů. Vědec se zabývá například výzkumem proteinů viru HIV. Přednáší také na Univerzitě Karlově, kde působil i jako prorektor.

Filozof Stanislav Sousedík, který loni oslavil 90. narozeniny, patřil do okruhu žáků filozofa Jana Patočky. Sousedíkovi v akademické práci dlouho bránil komunistický režim, naplno se do ní mohl pustit až po roce 1989. Věnuje se například tématům středověkého a raně novověkého křesťanského myšlení a scholastiky. „Mimořádný vědecký přesah práce profesora Sousedíka můžeme vidět i v jeho badatelské práci, zkoumající místo českých zemí s jejich kosmopolitním záběrem na mapě tehdejší Evropy,“ uvedla Učená společnost.

Ivana Boháčka lze bez nadsázky označit za jednoho z nejvlivnějších propagátorů vědy v České republice,“ sdělili pak organizátoři k dalšímu z laureátů. Boháček, který vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, se popularizaci věnuje od 70. let. V roce 1985 začal psát pro vědecko-popularizační časopis Vesmír, později stál i v čele redakce. Nyní je v redakční radě časopisu.

Za dlouholetou popularizaci vědy a techniky v médiích má medaili také Petr Koubský, nynější redaktor Deníku N. Koubský dříve pracoval jako programátor a mimo jiné působil i v měsíčníku Softwarové noviny a vydával on-line magazín 067. „Učená společnost oceňuje jeho široký rozhled a schopnost srozumitelně představovat veřejnosti i obtížná témata, včetně informování o pandemii covidu-19,“ sdělili akademici.

Učená společnost ČR sdružuje významné vědce a vědkyně, kteří působí v Česku. Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka