lupa x
user

Sympozium: Efektivní využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích

Sympozium: Efektivní využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích

17.05.2022

Redakce

Sympozium: Efektivní využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích

Dne 19.5.2022 se uskuteční 26. SYMPOZIUM EDI (Elektronická výměna dat a e-Business), letos s podtitulem Efektivní využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích.

Sympozium pořádá Český národní orgán pro usnadňování procedur obchodu a elektronický obchod (FITPRO), pracující při Hospodářské komoře České republiky v spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem průmyslu.

Je určeno majitelům firem, finančním ředitelům, manažerům obchodu, IT expertům, zástupcům státní správy, veřejné správy i samosprávy.

Cílem akce je usnadnit zejména malým a středním firmám rozhodování o využití elektronické komunikace v obchodních vztazích k zefektivnění jejich podnikání, poskytnutí aktuálních informací z digitalizace komerčních transakcí B2G včetně dopadů do vztahů B2B, seznámit s novými trendy v EDI komunikaci, situační zprávou ke stavu implementace e-fakturace v rámci B2G a B2B ve stavebnictví, výhodami elektronických záruk v mezinárodním obchodě, upozornit na důležitost kybernetické bezpečnosti, a to i ve vztahu k zadávání veřejných zakázek a dalších informací z oblasti usnadňování obchodu.

Hlavní stránka