lupa x
user

Ceny Wernera von Siemense dostalo 21 vědců, studentů i učitelů

Ceny Wernera von Siemense dostalo 21 vědců, studentů i učitelů

20.05.2022 , Aktualizováno 19.05.2022

Redakce

Ceny Wernera von Siemense dostalo 21 vědců, studentů i učitelů

Cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu má letos tým, který jako první na světě pozoroval nerovnoměrné rozložení elektronového náboje kolem atomu halogenu – takzvanou sigma díru. Výzkum vedl fyzik Bruno de la Torre z olomouckého institutu Univerzity Palackého CATRIN. Expertní porota ocenila i biochemičku Hanu Macíčkovou Cahovou za výzkum molekul hrajících roli ve zvládání stresu. Ceny dostalo 21 vědců a studentů i učitelů, kteří si rozdělili 900.000 korun. Ceremoniál se  konal v Praze.

Nová mikroskopická zobrazovací metoda de la Torreho skupiny podle poroty otevírá cestu ke zdokonalení materiálových a strukturních vlastností řady systémů užívaných v každodenním životě. Laureáti, kromě CATRIN, pracují i v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB AV) a Fyzikálním ústavu AV.

Cenu za nejlepší dizertaci dostal Petr Hauschwitz z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. „Dizertace se zabývala dvěma hlavními úkoly. Prvním byly výroba a návrh speciálních mikronanostruktur s pomocí laseru, které umožňují měnit povrchové vlastnosti běžných materiálů. V mé práci to byly především superhydrofobní povrchy, které mají využití třeba jako samočistící, nereznoucí, nemrznoucí povrchy,“ řekl ČTK. Vědec, který pracuje v centru HiLASE v Dolních Břežanech, zkoumal i možnosti efektivní výroby povrchů.

Ceny za vynikající kvalitu ženské vědecké práce má Hana Macíčková Cahová z ÚOCHB. S kolegy objevila funkci molekul na koncích ribonukleové kyseliny (RNA). „My jsme byli první, kteří zjistili, že jsou součástí RNA a v té hrají nějakou roli ve zvládání stresu. Pravděpodobně tu RNA nějak chrání,“ řekla ČTK biochemička. „Zatím jsme to popsali v bakteriích, ale už víme, že jsou v dalších buňkách, včetně lidských buněk. Proto myslíme, že to bude mít velký potenciál do budoucna. Při pochopení zvládání stresu, vzniku některých onemocnění,“ dodala.

Nejlepší pedagog je učitel matematiky Petr Kovář z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VUB-TUO). Cenu za diplomovou práci má Senta Műllerová z Technické univerzity v Liberci. Zkoumala zvyšování efektivity nanovláken v lékařství vpravením antibiotik. Ceny mají i vedoucí prací a školitelé laureátů.

Ocenění za překonání překážek při studiu dostal Tomáš Zbavitel z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Zbavitel je od narození neslyšící. Státnice složil ve znakovém jazyce v oboru Inženýrská mechanika, jako diplomovou práci vytvořil slovník pro neslyšící k překladu technických termínů do znakové řeči.

Cenu za práci na téma Průmysl 4.0 má Stefan Grushko z Fakulty strojní VUB-TUO. Řešil plánování pohybu robota a informování člověka o tomto pohybu ve sdíleném prostoru. S prací na téma chytré infrastruktury a energetiky pak uspěl Nikola Pokorný z Fakulty strojní ČVUT. Věnoval se matematickému modelování i testování provozu fotovoltaicko-tepelného kolektoru.

Akce se koná od roku 1998. Pořádá ji společnost Siemens se zástupci vysokých škol a AV ČR.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka