lupa x
user

Vědci z UP: K likvidaci odolných bakterií mohou přispět i nanočástice stříbra

Vědci z UP: K likvidaci odolných bakterií mohou přispět i nanočástice stříbra

23.05.2022

Redakce

Vědci z UP: K likvidaci odolných bakterií mohou přispět i nanočástice stříbra

K likvidaci odolných bakterií mohou přispět společně s antibiotiky také nanočástice stříbra. Jejich účinnost při překonání bakteriální rezistence potvrdila studie skupiny vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) a Ústavu mikrobiologie Lékařské fakulty UP. Z výsledků vyplynulo, že společná aplikace nanočástic stříbra a antibiotik spolehlivě zničí i kmeny bakterií, které si dokázaly vůči antibiotickým lékům vybudovat odolnost. ČTK o tom dnes informovali zástupci univerzity.

Skupina vědců testovala společný antibakteriální účinek kyanografenu s navázanými částicemi stříbra v kombinaci se čtyřmi druhy antibiotik, která se liší v mechanismu účinku. „Podařilo se nám pomocí nanočástic stříbra obnovit účinek kolistinu, gentamicinu a ceftazidimu, tedy jak antibiotik působících na bakteriální membránu, tak antibiotik blokujících syntézu bílkovin a buněčné stěny bakterií, což má za následek smrt těchto jednobuněčných organismů. Díky společnému působení velmi nízkých koncentrací nanočástic stříbra a antibiotik lze efektivně likvidovat i rezistentní bakterie,“ uvedla členka týmu Lucie Hochvaldová. Doplnila, že se tím zároveň minimalizují také případné vedlejší účinky.

Nadějné výsledky výzkumu využití nanočástic stříbra při léčbě odolných bakteriálních infekcí přicházejí podle odborníků v době, kdy se medicína potýká s rostoucí rezistencí bakterií vůči antibiotikům. Lékařům se kvůli tomu postupně zužuje spektrum účinných antibiotik pro boj s bakteriálními infekcemi, kterým na světě ročně podlehnou stovky tisíc lidí.

Vysokou účinnost i velmi nízkých koncentrací nanočástic stříbra vůči široké škále rezistentních bakterií popsal Aleš Panáček s kolektivem spoluautorů z přírodovědecké a lékařské fakulty v Olomouci už v roce 2006. Kromě testování samotných antibakteriálních účinků nanočástic se zaměřili také na společný účinek nanočástic kombinovaných s antibiotiky. Obnovení účinku antibiotik pomocí nanočástic se věnovaly i další práce odborníků, většina z nich ale nepopisovala míru jeho zesílení. „Nanočástice byly navíc testovány pouze na bakteriích citlivých k antibiotiku, tedy na bakteriích způsobujících snadno léčitelné infekce. Náš tým se naopak zaměřil na rezistentní kmeny bakterií, které pro člověka představují velké riziko,“ doplnila Hochvaldová.

Skupina vědců pod vedením Aleše Panáčka bude nadále zkoumat využití nanočástic stříbra v antibakteriální léčbě i protinádorové fototerapii. Na řadu přijde testování těchto nových poznatků v laboratorních podmínkách i při léčbě systémové bakteriální infekce na pokusné zvěři. „Jsou to nezbytné kroky pro možné převedení výsledků našeho výzkumu do klinické praxe,“ dodala Lucie Hochvaldová.

Olomouc (ČTK)

Hlavní stránka