lupa x
user

Vodík jako možný pohon budoucnosti

Vodík jako možný pohon budoucnosti

27.05.2022

Redakce

Tento týden se v sále zastupitelstva Pardubického kraje konal seminář, který představil vodík jako možný pohon budoucnosti. Cílem tohoto workshopu nebylo jen prosté sdělení informací, ambicí bylo zmapovat současné poznatky a nastínit potenciál pro území Pardubického kraje.

Vodík jako možný pohon budoucnosti

„Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva dopravy ČR představili vize v této oblasti, popsali současný stav i dotační příležitosti. Inspirativní bylo také představení projektů inovativních firem, jejichž vodíkové aplikace už fungují, a to s jasnými pozitivy,“ uvedl krajský radní pro rozvoj a inovace Ladislav Valtr. V České republice se tématikou vodíku prozatím více zabývají jen dva kraje, a to Ústecký a Moravskoslezský. „V obou případech se jedná o projekty, které s podporou kraje realizuje univerzita s podnikem. Tento model by vzhledem k technickému zaměření Univerzity Pardubice mohl být využitelný i v Pardubickém kraji,“ sdělil Valtr.

Již tomuto prvnímu jednání byli přítomni mimo jiné také zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera, osloveny budou určitě i Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektroniky a informatiky pardubické univerzity. „Jako Pardubický kraj jsme díky workshopu získali kontakty na ty správné lidi nejen z našeho regionu, z ministerstev i zmíněných dvou krajů, kde jsou o krok dále, takže bude možné všechny aktéry propojit,“ uvedl Valtr.

V Pardubickém kraji již působí firmy, které se problematikou vodíku zabývají. Většinou se jedná o firmy z oblasti automotive jako je například Iveco či Zebra group, ale je tu i firma, která se snaží o vývoj vodíkového letadla.

„Obecně je hlavním problémem vodíku pro ČR jeho vysoká cena pořízení. Nemáme dostatek „zelené“ energie k jeho výrobě, proto je diskutována i možnost výroby prostřednictvím jaderné energie. A zvlášť pro Pardubický kraj by mohla být zajímavá výroba vodíku z odpadu, například pyrolýzou a plazmatickým rozkladem odpadu, a to v návaznosti na zdejší tradici chemického průmyslu, ale i celou řadu aktivit, které se teď v regionu realizují nebo chystají a souvisejí s cirkulární ekonomikou,“ řekl Ondřej Tušl, manažer projektu Smart akcelerátor II Pardubického kraje, v rámci kterého byl workshop uspořádán.

Pardubický kraj má navíc podporu vodíku a podmínek pro naplnění Opatření V8 Národního akčního plánu čisté mobility ukotvenu i v aktuální Strategii rozvoje na období 2021 – 2027.
„Workshop, který se teď uskutečnil na kraji, by se mohl stát základem k ustanovení jakési regionální vodíkové platformy. Řada aktivit by mohla být uskutečněna v rámci projektu Smart akcelerátor +, který je zaměřen na podporu inovací v regionu a měl by být realizován od roku 2023 v návaznosti na aktuálně probíhající projekt. Vodík je pro Pardubický kraj zajímavou výzvou, na workshopu byl jako zajímavost zmíněn například i možný vodíkový pohon výletní lodi Arnošt. Nyní je to samozřejmě jen nápad, však i ten se jednou může stát realitou,“ dodal Valtr.

Zdroj: Pardubický kraj

Hlavní stránka