lupa x
user

Většina pražských firem zaměřených na umělou inteligenci je mladších pěti let

Většina pražských firem zaměřených na umělou inteligenci je mladších pěti let

31.05.2022

Redakce

Většina pražských firem zaměřených na umělou inteligenci je mladších pěti let. Pro vývoj produktů a služeb využívají zejména metody strojového učení, přirozeného jazyka a počítačového vidění. Vedle Česka dodávají řešení především do EU a Severní Ameriky. Vyplývá to ze zprávy neziskové iniciativy prg.ai, kterou založily přední české výzkumné instituce a hlavní město Praha.

Většina pražských firem zaměřených na umělou inteligenci je mladších pěti let

Mezi technologiemi, které společnosti využívají pro vývoj produktů a služeb, převažuje strojové učení (68 procent). Díky tradičně silnému zaměření studijních oborů pražských vysokých škol má velké zastoupení také zpracování přirozeného jazyka (43 procent) a počítačové vidění (30 procent). Ukázalo se, že výzkum a vývoj respondenti z naprosté většiny financují z vlastních zdrojů (80 procent), třetina zdrojů pochází od soukromých investorů a venture kapitálových fondů a pouze devět procent z veřejných peněz.

Standardně byly v Praze společnosti orientované na umělou inteligenci založeny před pěti lety a méně. O schopnosti místních podnikatelů reagovat na vzrůstající globální poptávku inovativních řešení svědčí podle zprávy fakt, že 24 ze 130 dotazovaných firem vzniklo mezi lety 2018 a 2020. Z hlediska zákaznické struktury se nadpoloviční většina (58 procent) specializuje na velké korporace a státní sektor, 24 procent na sektor malých a středních firem a zbývajících 12 procent cílí na koncové zákazníky.

Mezi nejvýznamnější zákaznické obory patří finanční služby, informační a komunikační technologie a e-commerce a maloobchod. Téměř čtvrtina firem generuje 90 procent svých tržeb spojených s umelou inteligencí a strojovým učením v Česku, zatímco 30 procent firem generuje stejný podíl výnosů v zahraničí.

Součástí průzkumu bylo také získání názoru na to, co je klíčem k tomu, aby se Praha stala v oblasti evropskou špičkou. Podle 52 procent dotázaných jím je udržení talentů v metropoli, 48 procent zdůrazňuje nutnost propagace úspěchů pražské scény v zahraničí, 39 procent by se zaměřilo na přilákání zahraničních talentů z aplikační sféry a 36 procent na zlepšení spolupráce mezi akademickou oblastí a průmyslem.

První část reportu shrnuje hlavní výsledky průzkumu, který se konal od ledna do června 2021 mezi 130 společnostmi. Jde o reprezentativní vzorek zahrnující malé, střední a velké produktové a konzultantské české firmy působící v Praze i zahraniční subjekty, které tu mají výzkumné a vývojové kapacity.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka