lupa x
user

Muzeum východních Čech v H.Králové chystá archeologickou výstavu sezony

Muzeum východních Čech v H.Králové chystá archeologickou výstavu sezony

05.06.2022

Redakce

Muzeum východních Čech (MVČ) v Hradci Králové chystá na 16. června slavnostní zahájení archeologické výstavy sezony nazvané Měnící se svět – poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách.

Muzeum východních Čech v H.Králové chystá archeologickou výstavu sezony

Výstava s mezinárodním rozsahem odpoví například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu nebo co se stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci. ČTK to sdělila mluvčí muzea Lucie Peterková. Výstava bude k vidění v Galerijním sále muzea do 12. listopadu 2023.

„Mezinárodní kontext výstavy koresponduje s českým předsednictvím EU a s konáním světové konference ICOM (Mezinárodní rady muzeí), kterou letos hostí Praha, a s ní i některá česká muzea včetně MVČ,“ uvedl ředitel muzea Petr Grulich. Česko se předsednictví EU ujme od července.

Výstava bude mít čtyři samostatné části. V první se návštěvník seznámí s kulturním a antropologickým vývojem moderního člověka od gravettienu až po konec paleolitu, a to po jednotlivých kulturách. Součástí výstavy budou i repliky jeskynních maleb zvířat ze slavných francouzských a španělských lokalit.

Druhá část představí období mezolitu. Návštěvník se podle zástupců muzea seznámí s krajinou a přírodou té doby, s tehdejší podobou osídlení, s kamennými nástroji, obživou posledních lovců i jejich pohřebními zvyklostmi a kultovními projevy.

„Třetí část výstavy nabídne domek propojující druhý a čtvrtý okruh. Představíme vývoj na Předním východě, kde ve stejné době, kdy u nás žili mezolitičtí lovci, dochází k počátkům zemědělství a domestikace zvířat. Tyto znalosti se v podobě neolitu šíří z Blízkého východu do Evropy,“ uvedla Peterková. Nálezy vystavené ve třetí části jsou zapůjčené z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur v Praze, jde o originály z Předního východu.

Poslední čtvrtá část výstavy přiblíží neolitické období v podobném duchu, v jakém byl představen předcházející mezolit, tedy příroda, sídlení, nástroje, obživa, pohřbívání a kult. V této části dominují předměty ze sbírek MVČ, jelikož region patří v rámci archeologického bádání o neolitu ke klíčovým oblastem. „Kromě kamenných artefaktů a keramických nádob bude k vidění i několik unikátů. Přední místo mezi nimi zaujímá takzvané sovětické prasátko, tedy keramická figurka prasete, která je jedinou svého druhu, či náhrdelník složený z keramických korálů, pocházející z hrobu objeveného v Plotištích nad Labem,“ uvedla Peterková.

Součástí výstavy budou také promítané 3D modely tehdejšího osídlení a krajiny a k výstavě vzniknou dvě tzv. mapy s příběhem. První bude od zahájení výstavy přístupná na webu muzea.

„Druhá mapa s příběhem vznikne až příští rok po skončení celé výstavy a její podobu zvolí přímo návštěvníci. Připravili jsme trojici témat, mezi kterými mohou návštěvníci volit. Hlasování bude probíhat na tabletu, který bude ve výstavním sále,“ uvedl autor výstavy, kurátor a archeolog Petr Čechák.

Zřizovatelem muzea je Královéhradecký kraj. Výstava bude v hlavním sídle Muzea východních Čech, v secesní budově od architekta Jana Kotěry na Eliščině nábřeží. Budova, která je národní kulturní památkou, patří městu Hradec Králové.

Hradec Králové (ČTK)

Hlavní stránka