lupa x
user

Nejvíce nebytových budov bylo loni dokončeno v Jihomoravském kraji, nejméně v Praze

Nejvíce nebytových budov bylo loni dokončeno v Jihomoravském kraji, nejméně v Praze

20.06.2022

Redakce

V roce 2021 u nás bylo dokončeno nejvíce nových nebytových budov za 16 let. Meziroční nárůst činil 4,5 %. Téměř polovina z nich bude sloužit jako hotely či podobná zařízení pro krátkodobé ubytování. Nejvíce nebytových staveb loni vyrostlo v Jihomoravském kraji.

Nejvíce nebytových budov bylo loni dokončeno v Jihomoravském kraji, nejméně v Praze

V roce 2021 byla v České republice dokončena výstavba 1 992 nových nebytových budov, v porovnání s rokem 2020 o 4,5 % více. Zároveň vzrostla i jejich celková podlahová plocha, meziročně o 0,3 %. „I přes nárůst počtu dokončených nebytových budov celkové investiční náklady na jejich výstavbu v roce 2021 meziročně poklesly. Měly hodnotu 33,8 mld. Kč a oproti roku 2020 šlo o jednoprocentní pokles,“ říká Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

V minulém roce spadalo nejvíce nově dokončených nebytových budov do kategorie Hotely a obdobné budovy. Byly ale v průměru nejmenší, na jednu novou budovu připadlo jen 600 m3 obestavěného prostoru a patřily také k těm levnějším. Nejméně bylo dokončeno administrativních budov. Největší investice si vyžádaly nebytové stavby v kategorii budov pro průmysl a skladování, které měly také celkově největší podlahovou plochu i obestavěný prostor. V roce 2021 měla jedna dokončená průmyslová budova v průměru téměř 28 tis. mobestavěného prostoru. Nejméně investic šlo do budov pro dopravu a telekomunikace.

Z územního hlediska se nejvíce nebytových budov dokončilo v Jihomoravském kraji, konkrétně 360. Naopak nejméně, 53, jich bylo dokončeno v Praze. Zde byly budovy ale nejdražší a také prostorově největší. Na jednu dokončenou budovu v Praze bylo v průměru vynaloženo více než 142 mil. Kč, podlahová plocha připadající na jednu budovu činila 3,8 tis. m2 a obestavěný prostor více než 17 tis. m3. V průměru nejlevnější stavby byly loni dokončeny v Karlovarském kraji a v Jižních Čechách, kde průměrná investiční hodnota čítala 6,4 mil. Kč. V Karlovarském kraji byly budovy také nejmenší, průměrná podlahová plocha zde nepřekročila 320 m2 a obestavěný prostor 1 700 m3.

Zdroj: ČSÚ

Hlavní stránka