lupa x
user

Jihočeský kraj trápí nedostatek lékařů, města je zkoušejí přilákat pobídkami a stipendii

Jihočeský kraj trápí nedostatek lékařů, města je zkoušejí přilákat pobídkami a stipendii

07.07.2022

Redakce

Problému s nedostatkem zdravotnického personálu čelí řada měst a obcí. Podle České lékařské komory chybí v Česku až tři tisíce lékařů. Neblahý trend nedostatku lékařů prohlubuje i odchod stávajících lékařů do starobního či předčasného důchodu bez možnosti předat nebo prodat svoji praxi nastupující generaci lékařů. Situaci nepomáhá ani stále se snižující počet absolventů lékařských fakult.

Jihočeský kraj trápí nedostatek lékařů, města je zkoušejí přilákat pobídkami a stipendii

V Jihočeském kraji občanům nejvíce chybí praktičtí lékaři pro děti i dospělé, zubaři a dlouhodobě i lékaři zdravotnické záchranné služby. Město Tábor si nechalo zpracovat studii dostupnosti primární péče v regionu a začalo lékařům, kteří ve městě otevřou své ordinace, nabízet řadu bonusů.

Hlavním cílem pobídkového programu je motivovat lékaře k působení v Táboře. Program je určený pro zubaře a všeobecné a praktické lékaře pro děti a dorost. Grant nabízí bezúročnou půjčku ve výši dvou milionů korun, kterou mohou žadatelé využít na různé investice od nákupu zdravotnického zařízení a vybavení přes stavební úpravy ordinace až po mzdy zdravotních sester. Bezúročnou půjčku pak musí vrátit do deseti let s možností ročního odkladu.

Podmínkou pro získání finanční výpomoci je například to, že lékaři musí po celou dobu provozovat praxi v Táboře, musí mít platnou smlouvu s minimálně čtyřmi zdravotními pojišťovnami, během prvních tří let musejí zaregistrovat alespoň tisíc pacientů a ordinovat minimálně 25 hodin týdně (u zubařů 35 hodin týdně).

Město ale myslí i na mediky. Stipendijní program na podporu budoucích zubních lékařů je určen studentům, kteří mají ukončený minimálně první ročník studia zubního lékařství. Jedná se o částku čtyři miliony korun pro deset uchazečů. Každý z nich tak může dostat až 400 tisíc. Podmínkou je, aby po dokončení studia vykonával v Táboře praxi, a to minimálně pět let.

Další z podmínek bylo, aby měl žadatel trvalé bydliště v obci s rozšířenou působností Tábor. Ředitel Slabý při projednávání materiálu zastupitelstvem města navrhl tuto podmínku zrušit. „Uvědomil jsem si během diskuse, že tato podmínka je vlastně velmi svazující.  Studentů medicíny v regionu je a bude jistě nemnoho a chceme-li oslovit co nejvíce mediků, bude výhodnější nabídnout tuto možnost studentům ze všech regionů ČR, neboť vidím možnost potřeby nebo snahy změnit bydliště, následovat partnera a podobně. Rozhodně je větší šance na úspěch při oslovení stovek studentů než při oslovení jednotek, byť s pevnou vazbou na region,“ uvedl.

Prezident AZZS ČR a ředitel jihočeské záchranky Slabý nyní také navrhuje rozšířit pobídkový a stipendijní program do celého Jihočeského kraje a provázat jej s již existujícím dotačním programem Jihočeského kraje, který je určen pro lékaře se specializovanou způsobilostí. „Dovedl bych si představit i podobný program vypsaný pro lékaře, kteří by byli ochotni pracovat v jihočeských nemocnicích nebo na záchranné službě, nejen v primární péči,“ uvedl. Na nedostatek lékařů v kraji přitom poukazuje dlouhodobě. Už v roce 2014 upozorňoval, že lékaři chybí a nedaří se je získávat. „Nedostatek lékařů je enormní. Když máte tři lidi na 24hodinovou směnu, tak to při současných počtech bez obcházení zákoníku nejde,“ řekl tenkrát pro Zdravotnický deník. Proto by podle něho měl kraj ve spolupráci s obcemi přistoupit k jednotnému systému pobídek pro lékaře, kteří si zde otevřou ordinace nebo nastoupí do nemocnice či na záchrannou službu a vyzývá k přijetí systémového řešení na krajské úrovni.

 

Klára Sýkorová

Hlavní stránka