lupa x
user

Trestných činů loni ubylo, byly však závažnější

Trestných činů loni ubylo, byly však závažnější

12.07.2022

Redakce

V loňském roce pokračoval dlouhodobý pokles registrované kriminality. Vyplývá to ze Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2021. Za poklesem by podle úřadu mělo stát také omezení pohybu osob během pandemie COVID-19. S poklesem kriminality koresponduje i snižování počtu stíhaných osob.

Trestných činů loni ubylo, byly však závažnější

Foto: Shutterstock 

Pokles kriminality je však z hlediska vytížení orgánů činných v trestním řízení vyvážen narůstající závažností a sofistikovaností trestné činnosti. Pokles evidovaných trestných činů totiž podle státního zastupitelství souvisí také s trendem přesunu kriminálního jednání do kyberprostoru, v němž jsou pachatelé hůře odhalitelní. Kromě toho využívají i speciální platební prostředky, které jim umožňují anonymitu.

Zdroj: Státní zastupitelství 

V souvislosti s pandemií se objevily také přečiny šíření nakažlivé lidské nemoci a do té doby prakticky se nevyskytující trestný čin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, spočívající ve výhrůžkách pracovníkům Ministerstva zdravotnictví usmrcením kvůli přijetí protiepidemických opatření.

Nejčastějším trestným činem byla stejně jako v předchozích letech krádež následovaná mařením výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky a zanedbání povinné výživy. Tyto trestné činy dohromady tvořily 60 % kriminality.

Zvýšená pozornost státního zastupitelství je od roku 2017 věnována návrhům na uložení peněžitých trestů jako alternativy nebo doplňující sankce k trestu odnětí svobody. Podíl uložených peněžitých trestů na počet všech odsouzených osob představoval celkem 24 % (v roce 2020 to bylo přibližně 22 %, v roce 2019 19 % a v roce 2015 dokonce jen necelých 6 %).

Hlavní stránka