lupa x
user

Vědci hledají kořeny a vliv společenských elit v zemích bývalé habsburské monarchie

Vědci hledají kořeny a vliv společenských elit v zemích bývalé habsburské monarchie

27.07.2022

Redakce

Kde se vzaly společenské elity a jak ovlivnily moderní evropskou společnost? Na tyto otázky hledají odpověď historici a demografové z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. K zapojení vyzývají i veřejnost.

Vědci hledají kořeny a vliv společenských elit v zemích bývalé habsburské monarchie

Foto: Shutterstock 

Vědci pozorují rostoucí zájem o rekonstrukci rodinných vazeb a pátrání po rodinných předcích. „My bychom rádi všem těmto zájemcům usnadnili cestu alespoň v počátcích, ukázali, kde mohou s vlastním výzkumem začít nebo kam se mohou obrátit. Kontakt s veřejností je důležitý i pro náš projekt. Pokud by nás oslovili potomci námi zkoumaných elitních osobností, pomohlo by nám to bezpochyby prohloubit naše poznání,“ uvedla Alice Velková z Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Projekt nese název „Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861–1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech“. Jeho cílem je analyzovat společenské uspořádaní zemí bývalé habsburské monarchie. Veřejnost může přispívat k řešení projektu na jeho webové stránce www.elitesresearch.com, kde může také číst nejzajímavější příběhy tehdejších významných osobností.

Vědci zkoumají zejména roli tehdejších společenských elit, které se podílely na politické a administrativní správě monarchie. Cílem je zmapovat příbuzenské vztahy a průběh profesní kariéry například poslanců českého zemského sněmu. Projekt se zaměří také na demografické ukazatele jako například věk, ve kterém tehdejší příslušníci vyšších vrstev uzavírali manželství, kolik měli dětí či jak často se rozváděli.

Projekt bude probíhat až do konce roku 2024. Již nyní dle jeho zástupců přináší zajímavé poznatky a ukazuje, že tehdejší elitní rodiny byly mnohem více propojeny, než se dosud historici domnívali. Rodinné klany i několika desítek poslanců či státních úředníků vznikaly sofistikovanými sňatkovými aliancemi. Vědci si od rozkrytí těchto vztahů slibují mimo jiné hlubší porozumění tehdejším politickým a společenským událostem.

Zdroj: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Hlavní stránka