lupa x
user

Badatelé budou v novém centru zkoumat etické problémy vývoje technologií

Badatelé budou v novém centru zkoumat etické problémy vývoje technologií

30.07.2022 , Aktualizováno 29.07.2022

Redakce

Etická témata spojená s vývojem technologií i změnou klimatu budou badatelé zkoumat v novém Centru pro environmentální a technologickou etiku. Mezinárodní tým vzniká při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR (FÚ AV) v Praze, uvedla za akademii Eliška Zvolánková. Tým v budoucnu nabídne poradenství státní správě při přípravě souvisejících politik, zapojí se i do vysvětlování problémů rozvoje technologií a klimatické krize veřejnosti.

Badatelé budou v novém centru zkoumat etické problémy vývoje technologií

Foto: Shutterstock 

„Komunikační technologie, biotechnologie či umělá inteligence zásadně proměnily náš svět a důsledky tohoto vývoje jsou nezvratné,“ uvedl filozof Petr Urban. Badatel je koordinátorem projektu centra, které začne fungovat počátkem příštího roku. Urban podotkl, že umělá inteligence umožňuje sběr velkého množství dat o lidech, která mohou být využita i k prosazení ekonomických a politických zájmů na úkor lidských práv.

Vědci se tak budou podle Urbana zabývat třeba tím, jaké jsou eticky přijatelné a nepřijatelné způsoby využití nových technologií nebo jak správně nastavit pravidla regulace vývoje a využití umělé inteligence. Mezinárodní tým vzniká pod vedením Belgičana Marka Coeckelbergha, který je uznávaným filozofem technologií a médií. Coeckelbergh působí na Vídeňské univerzitě. Jana Říhová za Filosofický ústav sdělila, že centrum bude tvořit skupina pěti badatelů, které v různých fázích projektu podpoří několik dalších lidí.

Podle ředitele Filosofického ústavu Ondřeje Ševečky má centrum v ústavu základ v letos založeném oddělení aplikované filozofie a etiky. „Reagovali jsme tak na potřebu řešit etickou stránku problémů aktuálního společenského zájmu,“ uvedl Ševeček. Dodal, že ve střední a východní Evropě podobná pracoviště teprve vznikají.

Centrum podpoří grant ERA Chairs, který Filosofický ústav získal v červenci. Konkrétní výši podpory podle Říhové zatím není možné sdělit. Tento typ grantu spadá pod evropský program Horizon Europe zaměřený na financování výzkumu a inovací. Filosofický ústav byl jednou ze čtyř institucí z Česka, které tyto granty letos obdržely. Dalšími jsou Biologický ústav Akademie věd ČR, Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka