lupa x
user

Poznatky o zločinech na Ukrajině lze policii sdělit přes on-line dotazník

Poznatky o zločinech na Ukrajině lze policii sdělit přes on-line dotazník

09.08.2022

Redakce

Česká policie zpřístupnila on-line dotazník, přes který jí lze předávat poznatky k trestným činům spáchaným v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Poskytnuté informace mohou být důležité pro objasnění a následné stíhání válečných zločinů, uvedla dnes na webu. Dotazník je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích - v češtině, angličtině, ukrajinštině a ruštině.

Poznatky o zločinech na Ukrajině lze policii sdělit přes on-line dotazník

Foto: Shutterstock 

Vyplnění dotazníku je dobrovolné. „Poskytnuté informace budou vyhodnoceny a v případě potřeby můžete být, ale také nemusíte, ještě kontaktováni Policií ČR za účelem poskytnutí dalších informací. Zdůrazňujeme, že vyplnění dotazníku je zcela informativní a nenahrazuje podání trestního oznámení, které lze učinit obvyklým způsobem,“ sdělila policie možným svědkům. Dodala, že nezodpovězení otázek v dotazníku nemá vliv na zákonnost pobytu na území České republiky ani na výsledek případného azylového řízení.

„Česká republika je vázána ke stíhání válečných trestných činů a není rozhodné, kde jsou spáchány, kým jsou spáchány nebo proti komu jsou spáchány. Cílem činnosti Policie ČR je identifikovat pachatele válečných trestných činů a v souladu s univerzální jurisdikcí odpovědné osoby stíhat,“ vysvětlili policisté cíl projektu. Přislíbili, že poskytnuté informace i osobní údaje ochrání před zneužitím.

Za válečný trestný čin lze považovat takové jednání některé ze stran válečného konfliktu, které porušuje pravidla vedení války podle mezinárodního práva nebo pravidla pro zacházení s oběťmi ozbrojeného konfliktu. Typickými porušeními těchto pravidel je zabíjení civilistů či vedení útočných operací vůči civilistům, únosy a braní rukojmí, mučení, sexuální násilí, rabování, plenění, popravy zajatců a civilistů, útoky vůči civilní, průmyslové i kritické infrastruktuře, vedení bojových operací nepřiměřeným způsobem v zastavěných oblastech – například plošné bombardování měst nebo použití zakázaných bojových prostředků jako jsou chemické nebo biologické zbraně.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka