lupa x
user

Odborníci hledají způsoby, jak učit zeměpis v době internetu a navigace v mobilu

Odborníci hledají způsoby, jak učit zeměpis v době internetu a navigace v mobilu

22.08.2022

Redakce

Zeměpis by neměl zmizet z českých škol ani v době, kdy si žáci mohou různé geografické údaje najít na internetu a k orientaci v terénu využívají navigaci v mobilech. Rozvoj technologií podle odborníků naopak zvyšuje nároky na to, aby se žáci v získaných datech uměli zorientovat, čemuž je potřeba uzpůsobit výuku na základních i středních školách. Právě nové trendy jsou tématem nadcházející Letní geografické školy v Brně.

Odborníci hledají způsoby, jak učit zeměpis v době internetu a navigace v mobilu

Foto: Shutterstock

„To, čemu potřebujeme mladé lidi učit, je takzvaná kartografická gramotnost, aby se naučili v mapách číst a lépe využívat obrovské množství dat a informací, které je v nich uloženo a které získáváme právě díky moderním technologiím, jako je dálkový průzkum Země,“ uvedl Vladimír Herber z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který letní školu v Brně organizuje 30 let. Setkání absolventů a studentů zeměpisu s učiteli a lidmi z praxe se koná 23. až 25. srpna.

„Když jsme s letní školou v 90. letech začínali, řešilo se, jak do učebnic zeměpisu doplnit chybějící informace, které se tam v minulém režimu nedostaly. Následovalo období, kdy se výuka rozšiřovala o důraz na ekologii a environmentální výchovu. V poslední době se bojuje o zachování zeměpisu v osnovách,“ uvedl Herber.

Podle odborníka výuka zeměpisu umožňuje poznat a pochopit svět v souvislostech. Práce s mapou navíc rozvíjí myšlení a představivost, učí lépe číst vizualizace i grafy a interpretovat data. Nabyté schopnosti se hodí třeba při studiu územích plánů, které ovlivňuji život celých komunit. „Schopnost chápat svět v souvislostech nám také pomáhá bránit se dezinformacím,“ míní Herber.

„Výuka by neměla začínat pokynem, ať žáci schovají mobilní telefony, ale naopak: ‚Začala hodina, vytáhněte mobilní telefony‘, aby se žáci naučili využívat moderní technologie naplno,“ zdůraznil Herber.

Brno (ČTK)

Hlavní stránka