lupa x
user

Česká republika není připravena na digitalizaci zdravotnictví, tvrdí studie

Česká republika není připravena na digitalizaci zdravotnictví, tvrdí studie

22.09.2022

Redakce

Dnes byla v Praze u příležitosti odborné konference – Zdravotnictví 2023 zveřejněna studie na téma: Je ČR připravena na digitalizaci českého zdravotnictví. Cílem studie bylo zmapovat současný stav digitalizace českého zdravotnictví a identifikovat příležitosti a hrozby pro další rozvoj.  Studii zpracovala společnost KPMG Česká republika, s.r.o. pro Alianci pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb, z. s. (ATDZ) v období mezi únorem a zářím 2022.

Česká republika není připravena na digitalizaci zdravotnictví, tvrdí studie

Česká republika dle Digitial Economy and Society Indexu (DESI) zaostává v celkovém stavu digitalizace, a to jak z pohledu skóre roku 2021, tak z pohledu celkového růstu hodnoty indexu v čase. Z výsledků studie vyplývá, že Česká republika se potýká s nedostatečnou legislativní úpravou a nekoncepčním řízením ze strany státu.

Dílčí projekty digitalizace vznikají spíše izolovaně v rámci soukromých iniciativ, případně ve spolupráci s městy či kraji. Národní strategie elektronizace nemá jasně nastavenou implementační strukturu a zůstává nenaplněná. „České republika je v oblasti digitalizace našeho zdravotnictví v porovnání s ostatními a zejména západoevropskými zeměmi stále dost pozadu. Příkladem by nám mělo být zejména Dánsko, které je evropským digitálním premiantem,“ uvedl Jiří Horecký, předseda správní rady Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb.

Digitalizace podle Aliance přináší benefity všem aktérům zdravotnického systému, proto by měly orgány státní správy tyto výhody srozumitelně prezentovat veřejnosti.

 

Hlavní stránka