lupa x
user

Pedagogická fakulta UK představila aplikaci pro výuku či tvorbu skript

Pedagogická fakulta UK představila aplikaci pro výuku či tvorbu skript

27.09.2022

Redakce

Studenti a akademici mohou nově tvořit, editovat či prodávat výukové materiály a publikace v interaktivní podobě prostřednictvím aplikace FutureBooks. Publikační systém spustila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PEDF UK) spolu se společností Charles University Innovations Prague (CUIP). Interaktivní podoba materiálů umožňuje uživatelům jednodušší a aktivní účast na výuce, sdělili dnes novinářům zástupci UK.

Pedagogická fakulta UK představila aplikaci pro výuku či tvorbu skript

Foto: Shutterstock

„FutureBooks představuje pro akademický svět inovativní nástroj, který v maximální míře reflektuje potřeby digitálního věku a díky své interaktivitě umožňuje každému na univerzitní půdě, aby se stal součástí výukového procesu,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Studenti si mohou podle spoluzakladatele FutureBooks Igora Červeného díky nové platformě snadno spravovat své výukové materiály, a to i v off-line režimu bez připojení k internetu. Platforma je přitom dostupná přes web i mobilní aplikace. Interaktivní podoba výukových skript umožňuje mimo jiné snazší vyhledávání a orientaci v textu, který je možné doplňovat komentáři a poznámkami.

Vyučující, kteří materiály tvoří, mohou ke svému textu připojovat grafy, 3D modely, video streamy, obrázky či hudbu. Platforma rovněž umožňuje tvorbu odborných publikací spolu s dalšími akademiky, sdílení materiálů volně ke čtení nebo jejich prodej přes vlastní internetový obchod. Protože parametry interaktivních výukových médií systému FutureBooks naplňují kritéria ministerstva školství, lze při tvorbě skript či učebnic využívat granty a dotace.

Publikační systém FutureBooks, za jejímž vývojem stojí PEDF UK, reaguje podle děkana fakulty Michala Nedělky na potřeby 21. století. Text doplněný o interaktivní prvky je podle něj pro příjemce obsahu přístupnější. Interaktivní výuková média rovněž čtenáře aktivizují a více zapojí do výuky, což je benefitem zvláště v případě výuky na dálku.

Platforma FutureBooks vznikala na půdě PEDF UK ve spolupráci se soukromými firmami asi pět let, jak uvedl Červený, který je na PEDF UK vedoucím oddělení pro podporu distančního vzdělávání. Podle informací na webu bylo přes publikační systém zatím vydáno přes 150 knih a platformu využívají třeba PEDF UK, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze či 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Podle Červeného se nyní systém testuje i na základních a středních školách.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vznikla v listopadu 1946. Dnes je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy a jejím úkolem je mimo jiné příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol a příprava vědeckých pracovníků v pedagogice. Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší univerzity na světě.

CUIP je společnost UK založená v červnu 2018. Jejím cílem je zejména šíření výsledků vzniklých na akademické půdě a jejich komercializace. Future Books je sedmou spin-off společností, kterou CUIP spoluzaložilo.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka