lupa x
user

Novoměstské muzeum by mohlo vystavovat i nejnovější nálezy z doby bronzové

Novoměstské muzeum by mohlo vystavovat i nejnovější nálezy z doby bronzové

07.11.2022

Redakce

Amatérskému archeologovi Janu Mátlovi se podařilo u Nového Města na Moravě najít část bronzového náramku a jehlice. Po odborném ohledání by mohly být předměty vystavené v novoměstském Horáckém muzeum. Předmět z doby bronzové ve sbírkách novoměstského muzea chybí, nejstarší artefakty jsou středověké, nové nálezy by měly doplnit připravovanou historickou expozici. Za muzeum to ČTK řekla Alice Hradilová.

Novoměstské muzeum by mohlo vystavovat i nejnovější nálezy z doby bronzové

Foto: Shutterstock

„Je to docela raritka, něco dalšího bronzového se našlo až za Třebíčí, u nás je takových nálezů pomálu,“ řekl Mátl. Amatérské archeologii se věnuje víc než 20 let, spolupracuje s řadou muzeí. Místem nálezu byla plocha jedné zaniklé středověké obce, s nálezem ale osada nesouvisí, jeho stáří je asi 5000 let. Podle Mátla má smysl, aby na rozdíl od novějších nálezů například v podobě mincí, kterých je větší množství, byl takto starý předmět z Novoměstska v místním muzeu vystavený a neskončil v archeologických depozitářích.

Podle archeologa Jakuba Těsnohlídka ze společnosti Archaia Brno nejsou nálezy z doby bronzové u Nového Města na Moravě obvyklé. Je to území s vysokou nadmořskou výškou, kde se trvalé osídlení nepředpokládá. Přesto se tam před lety podařilo najít jehlici z únětické kultury ze začátku doby bronzové. Jejím nálezcem byl také Mátl.

Artefakty z doby bronzové jsou na Vysočině především na Havlíčkobrodsku. „Kultury doby bronzové byly nejvíc rozvinuté ve východních Čechách a na Moravě, ale docházelo k průnikům na Vysočinu,“ řekl Těsnohlídek.

Nález předmětů z doby bronzové podle něho ale nutně nemusí dokládat pohyb lidí té doby v oblasti Nového Města na Moravě „Mohl to tam samozřejmě někdo ztratit v době bronzové, ale mohlo se to tam klidně dostat i mnohem později. Někdo to našel, přišlo mu to zajímavé, tak si to vzal s sebou, pak ztratil,“ řekl Těsnohlídek.

Četnost nálezů z doby bronzové na Vysočině je podle něho malá. Navíc nejsou výsledkem cíleného pátrání, jsou to náhodné nálezy činěné v poslední době zejména díky detektorům kovu. „Je to vždycky jedna ztracená sekerka, srp, náramek, ale nikdy to není tak, že by to byla nějaká archeologická lokalita – sídliště nebo pohřebiště,“ řekl Těsnohlídek, který před šesti lety společně s Alešem Knápkem zpracoval přehled archeologických dokladů doby bronzové na Vysočině. Je otištěný v odborném časopise Archeologické výzkumy na Vysočině. Nálezů z doby bronzové podle nich přibývá právě díky rozšíření používání detektorů.

Z přibývajících nálezů vychází teorie archeologů, že Vysočinou procházela trasa spojující Čáslavsko osídlené lidmi únětické kultury s údolím řeky Svratky. A postup bronzových kultur proti směru toků řek by mohl vysvětlovat nález jehlice z Novoměstska, podobně jako srpu a sekery se schůdkem, které se našly v roce 2012 u Bystřice nad Pernštejnem.

Nové Město na Moravě (ČTK)

Hlavní stránka