lupa x
user

Zdravotníci valašskomeziříčské nemocnice využívají tablety, podle nich šetří čas

Zdravotníci valašskomeziříčské nemocnice využívají tablety, podle nich šetří čas

08.11.2022

Redakce

Zdravotníci Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí využívají v rámci elektronické ošetřovatelské dokumentace tablety. K dispozici je mají od začátku letošního roku, podle zdravotníků to šetří čas. Aktuálně jsou tablety doménou především nelékařského personálu, do budoucna se ale počítá i s širším využitím pro lékaře, sdělil mluvčí nemocnice Adam Knesl.

Zdravotníci valašskomeziříčské nemocnice využívají tablety, podle nich šetří čas

Foto: Shutterstock

Tablety mají nainstalovaný Integrovaný klinický informační systém (IKIS). Podle uživatelského přihlášení se lékaři či sestry dostávají do jednotlivých modulů. „Modul Ošetřovatelská péče slouží na odběr anamnézy a zhodnocení pacienta, dále k vyhodnocení rizik u pacienta při přijetí k hospitalizaci, například riziko pádu, dekubitu, výživy a soběstačnosti,“ uvedla hlavní sestra nemocnice Jana Pelikánová. V dalším modulu jsou například výsledky fyzikálních funkcí při přijetí pacienta. „Velká výhoda spočívá i v zapisování do modulu vizit u lůžka pacienta formou hlasového přepisu nebo textového přepisu,“ uvedla Pelikánová.

Práce s tabletem má podle ní výhody proti papírové dokumentaci. „Je to především práce přímo u lůžka pacienta nebo na zákrokovém sálku, žádné zapisování naměřených výsledků na příruční papírky. Dále možnost přečíst si dřívější zápisy vizit a hlášení u lůžka,“ uvedla Pelikánová. „V současné době jsou k dispozici tablety na každém lůžkovém oddělení, vyjma dětského oddělení. Do budoucna chceme rozšířit software o další moduly a aplikace,“ uvedla hlavní sestra.

V budoucnu se počítá i s širším využitím tabletů pro lékaře, kteří budou elektroniku používat u lůžka, například k porovnání fyzikálních hodnot nebo výsledků laboratoří. „Jakmile se tablet s mobilním IKISem stane nedílnou součástí práce zdravotníka, tak ihned po změření fyzikálních hodnot vše nahlásí do tabletu, software přepíše data, uchová je, spočítá BMI při znalosti váhy a výšky a data uloží i pro lékaře do vstupní zprávy. Stejně tak při vstupním rozhovoru je přijímající sestra schopna stanovit rizika u přijatého pacienta a ihned je zaznamenat a uchovat,“ uvedla Pelikánová.

„Medicína se posouvá výrazně dopředu, musíme jít s dobou a používat vše, co nyní máme, a ne se zarytě držet starých zvyků. Rozvoj telemedicíny i on-line poradenství je nastartován a v AGELu tyto moderní procesy dále rozvíjíme. Největší přínos tabletů vidím v tom, že pomůže ušetřit čas a také odbouráme pomocné tiskopisy a zápisy na ně. Tablet u lůžka může zaznamenávat i bilance tekutin, počty či množství jídla, fotit dekubity a podobně,“ uvedla Pelikánová.

Valašské Meziříčí (ČTK)

Hlavní stránka