lupa x
user

Mapová aplikace porovnává staré letecké snímky Olomouce se současnou podobou

Mapová aplikace porovnává staré letecké snímky Olomouce se současnou podobou

23.11.2022

Redakce

Porovnat historické letecké snímky Olomouce se současnou podobou města mohou lidé díky nové webové aplikaci Olomouc z výšky, která vznikla na katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Prostřednictvím dvojice leteckých snímků z různých časových období si lze udělat obrázek o tom, jak se město za desítky let změnilo. Nejstarší letecké fotografie Olomouce použité v aplikaci pocházejí z roku 1927. Sdělil autor aplikace Vojtěch Jabůrek.

Mapová aplikace porovnává staré letecké snímky Olomouce se současnou podobou

Foto: Shutterstock

„Především historické letecké snímky jsou široké veřejnosti poměrně složitě dostupné a žádná aplikace je pro město Olomouc nezobrazuje v širším časovém období. Rozhodli jsme se proto tuto zajímavou možnost, jak z ptačí perspektivy nahlédnout do historie města, uživatelům internetu nabídnout. Aplikace Olomouc z výšky zahrnuje sérii všech aktuálně známých a dostupných snímků pro oblast Olomouce, a to od nejstaršího plošného snímkování v Československu z roku 1927 až po to nejnovější v roce 2021,“ uvedl Jabůrek.

Mapová aplikace podle Jabůrka obsahuje bohatou databázi leteckých snímků Olomouce. Vybrané fotografie města lze porovnat díky použité technologii Multiple View, která synchronizuje pohled na vybranou část mapy města pomocí dvou leteckých snímků z různého období. Návštěvník internetových stránek s aplikací si zvolí dvojici leteckých snímků z různých let, které poté může libovolně přibližovat, oddalovat a posouvat. Aplikace tak umožňuje sledovat, jak se území města postupně rozšiřovalo a jaké změny se na něm odehrály. „Při porovnání nejstaršího a nejmladšího snímku, které dělí téměř 100 let, lze jasně identifikovat například nynější městskou část Neředín jako samostatnou vesnici zcela mimo Olomouc,“ uvedl Jabůrek.

Sestavení webové aplikace předcházela takřka badatelská práce, neboť bylo třeba dohledat, získat a poté zpracovat letecké snímky z několika různých zdrojů. Nejstarší letecké snímkování Olomouce pochází z roku 1927 a bylo doposud veřejnosti nepřístupné. Tyto snímky autorům aplikace poskytla olomoucká radnice. Druhé nejstarší snímkování z roku 1954 zpřístupnila Česká informační agentura životního prostředí. Většina mapových vrstev pro roky 1971, 1974, 1978, 1991 a 1994 je z archivu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Poslední série leteckých snímků od roku 2000 do 2021 využívá veřejně dostupných mapových služeb Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Aplikace obsahuje také informace o vzniku leteckého snímkování z roku 1927 a o územním plánování.

Olomouc (ČTK)

Hlavní stránka