lupa x
user

Internetový projekt Politické procesy ukáže manipulace dobových propagandistů

Internetový projekt Politické procesy ukáže manipulace dobových propagandistů

01.12.2022

Redakce

Internetový projekt Politické procesy, který vznikl pod vedením dokumentaristy Marka Janáče, ukáže různé způsoby manipulace dobových propagandistů. Spuštěn bude 3. prosince ve 03:06, kdy před 70 lety začaly popravy 11 odsouzených v procesu s Rudolfem Slánským a spol. Díky webu si zájemci budou moci vizualizovat jednotlivé výstupy procesu. Projekt umožňující pochopit, co je dezinformace a propaganda a jejich působení na společnost, dnes tvůrci představili v Národním archivu.

Internetový projekt Politické procesy ukáže manipulace dobových propagandistů

Podle tvůrců existují tři „nosné pilíře“ projektu Politické procesy. Prvním z nich je takzvaná eBadatelna, do které nechali přepsat do textu všechny audiovizuální záznamy nalezené v březnu 2018 v Panenských Břežanech u Prahy. Současně s nimi i záznamy rozhlasového vysílání dochované v Kongresové knihovně USA, jež se podařilo získat Českému rozhlasu, a magnetofonové pásy se záznamem rozhlasového vysílání, které se v poledních letech dostaly do Národního archivu.

Výsledkem je textový soubor o rozsahu 7,5 milionu znaků. Nejrozsáhlejším materiálem je přepis 62 hodin záznamu ze soudní síně, které po převodu tvoří více než 2,2 milionu znaků. „Oproti tomu takzvaná ‚hnědá kniha‘, tedy jediný zdroj, který měla veřejnost celých 65 let k dispozici jako obraz dění v soudní síni, obsahuje textu o 27 procent méně,“ uvedl autor projektu Janáč.

Přepisy ukázaly, že v procesu se Slánským v nějaké formě padla jména více než 650 osob. „Proto pro tento projekt vznikl unikátní soubor životopisných medailonů osob, o kterých se v procesu hovoří, z nichž čtenář získá nekomentované ověřené informace o daných osobnostech,“ sdělil historik Luboš Kokeš z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Třetím pilířem projektu jsou studie týmu odborníků. Reprezentují je například texty historika Jana Chadimy, který letos vydal rozsáhlou biografii Slánského. „Důvodem, proč se proces konal, byla role SSSR a Stalina, ale proč se obětí stal právě Slánský lze hledat v domácím prostředí. Hlavní představitelé komunistické strany si uvědomili, že proces bude a bylo otázkou, kdo bude jeho hlavní obětí, a tak řada z nich de facto donášela na Slánského s cílem dokázat jeho protistátní činnost,“ vysvětlil Chadima.

Rozsudek nad bývalým generálním tajemníkem Ústředního výboru KSČ Slánským a dalšími členy vedení údajného protistátního centra byl vynesen 27. listopadu 1952. Ve zinscenovaném procesu, který měl výrazný antisemitský podtext, padlo 11 trestů smrti a tří doživotí. Soud se Slánským byl součástí série politických čistek, jejichž prostřednictvím se Moskva po sovětsko-jugoslávské roztržce v roce 1948 snažila utužit disciplínu ve vedení ostatních komunistických států.

Projekt Politické procesy bude v příštích letech mapovat a zpřístupňovat audiovizuální záznamy z dalších případů zneužití justice během 50. let minulého století. Tým se nyní zaměří na dochované materiály z procesu s Miladou Horákovou.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka