lupa x
user

Jak postupovat v případě rozsáhlého blackoutu?

Jak postupovat v případě rozsáhlého blackoutu?

03.01.2023

Redakce

Blackout neboli totální výpadek elektřiny byl dříve vnímán spíše jako něco ze sci-fi či postapokalyptického filmu. Asi stejně jako světová pandemie nebo válka v Evropě. Poslední měsíce však ukázaly, že nic není tak stabilní, jak se zdá. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR proto zpracovala doporučený postup, jak by měly instituce v případě blackoutu postupovat.

Jak postupovat v případě rozsáhlého blackoutu?

Může se Česko ocitnout ve tmě? Někteří odborníci v tom mají jasno. Co se týče blackoutu, není v současné Evropě otázkou zda, ale kdy,“ řekla pro iDnes šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Proto Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) zpracovala doporučený postup, jak by měli zaměstnanci v pobytových sociálních službách v nouzových situacích jednat, aby byly dopady na klienty co nejmenší. „Současná nestabilita světa může přinést nejrůznější situace, výpadek energie je jednou z nich. Poučeni z předchozí pandemie nenecháváme nic náhodě a bereme přípravu do vlastních rukou. Vytvořili jsme materiál, který pomůže pobytovým sociálním službám porozumět dopadům,“ říká Daniela Lusková, viceprezidentka APSS ČR pro kvalitu sociálních služeb a ředitelka Domova U Biřičky.

Informovanost na prvním místě

Zjistit rozsah výpadku, zkontrolovat výtahy, zajistit směny na minimálně 48 hodin a hlavně nepanikařit! To jsou první kroky, které by měla zařízení podniknout v případě blackoutu. Pokud se jedná o krátkodobý výpadek, je důležité mít v organizaci nastavený systém a postupovat podle krizového plánu. Jak se ale zachovat v případě, kdy se jedná o rozsáhlejší výpadek?

„Je nutné si uvědomit, že dojde k výpadku mobilní sítě i telefonů a do doby funkčnosti je třeba zajistit obsazení služeb i s ohledem na nedostupnost MHD a veřejné dopravy, nastavit systém rozvozů apod.,“ píše se v publikaci, kterou vydala APSS ČR.

Neztratit kontakt

Dalším podstatným bodem je informovanost. Abyste mohli čerpat informace především z Českého rozhlasu, je nutné aktivovat radiopřijímače. Organizace nesmí zapomenout také nastavit frekvence pro společný kontakt vysílačkami. A co voda? Věděli jste, že do několika hodin po výpadku výrazně klesne tlak vody a nebude ji možné používat ve vyšších patrech budov? Proto je nutné zajistit dostatek vody, a to nejen pro pitný režim, ale i pro základní hygienu.

Většina dat o klientech i zaměstnancích jsou uložena na elektronických úložištích, a proto je na místě mít alespoň jeden záložní nabitý notebook. Stejně tak důležité je mít k dispozici náhradní zdroj, díky kterému bude možné vytisknout dokumentaci potřebnou pro poskytování sociální a ošetřovatelské péče (například informace o medikaci, kontakty či zdravotní stav).

Alternativní způsob stravování

Pokud se jedná o dlouhodobý výpadek, je nutné také zajistit alternativní způsob stravování. „V rozmezí 3–8 hodin bude nutné zajistit alespoň teplé nápoje. K jejich přípravě využijte plynovou varnou stoličku na propan-butan,“ říká příručka.

Totální výpadek elektřiny by nám před pár lety přišel nereálný a možná bychom nad ním jen mávli rukou. Dnes se však nacházíme uprostřed energetické krize a probíhající války na Ukrajině a obava blackoutu se najednou zdá být na místě. Uvědomění si všech možných komplikací může v případě déletrvajícího blackoutu významně snížit rizika. Alfou a omegou je v tomto případě pečlivá příprava.

Hlavní stránka