lupa x
user

Odborníci z Brna se podílejí na výzkumu a ochraně lesů u Bibracte ve Francii

Odborníci z Brna se podílejí na výzkumu a ochraně lesů u Bibracte ve Francii

04.01.2023

Redakce

Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně se podílejí na mezinárodním výzkumu krajiny kolem francouzského archeologického naleziště Bibracte. Cílem je navrhnout vhodná opatření pro ochranu tamních lesů. Zároveň se experti z různých oborů snaží uchovat specifický charakter krajiny a duch místa s pestrou historií. O výzkumu informovala mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Odborníci z Brna se podílejí na výzkumu a ochraně lesů u Bibracte ve Francii

Foto: Shutterstock

Lokalita Bibracte leží na území přírodního parku Morvan. Tamní keltské oppidum ve svých textech zmiňoval už římský vojevůdce Julius Caesar. Lokalita si uchovala charakter starobylé podhorské venkovské krajiny s mozaikou lesních, zemědělských a vodních ploch. Není tam průmyslová výroba, lidé se věnují zemědělství, lesnictví a cestovnímu ruchu.

Mezinárodní tým vědců usiluje o zachování charakteru krajiny. Do projektu Forestry Lab Bibracte se zapojily francouzské státní lesy, univerzity v Dijonu a Orléansu a přírodní park Morvan. Úkolem brněnských specialistů je získat informace o půdním pokryvu a dalších faktorech ovlivňujících současné lesy masivu Bibracte. Poté lze navrhnout vhodná opatření pro jejich ochranu a adaptaci, uvedl Aleš Bajer z Ústavu geologie a pedologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity.

Loni výzkumníci vykopali 21 půdních sond, nyní provádějí půdní analýzy. Na třech lokalitách umístili meteorologické stanice, které nepřetržitě měří teplotní a vlhkostní poměry ve třech úrovních půdy a ve dvou metrech nad zemí.

„Náš výzkum je součástí rozsáhlejšího výzkumu, který by měl přispět k tomu, aby na území Bibracte byly pěstovány lesy, které budou maximálně přizpůsobeny probíhající klimatické změně, budou tedy plnit funkci hospodářskou, ale také ostatní mimoprodukční funkce, například půdoochrannou, vododržnou, a v neposlední řadě zůstane zachován genius loci území,“ popsal Bajer.

„Unikátnost našeho výzkumu spočívá mimo jiné v tom, že jde o první povolené nearcheologické zásahy v intravilánu oppida, tedy uvnitř hradeb. Vzorků k analýze byla odebrána celá řada, věříme, že nám výsledky analýz pomohou interpretovat vývoj území oppida po jeho opuštění původními obyvateli,“ doplnil Bajer.

Další terénní výzkum na lokalitě je plánovaný na letošní pozdní jaro. Kromě dalších výkopů půdních sond vědci plánují také výzkum světelných poměrů.

Brno (ČTK)

Hlavní stránka