lupa x
user

EKOkalendář do škol s ÁMOS vision: inspirace ke vzdělání a odpovědnějšímu životu

EKOkalendář do škol s ÁMOS vision: inspirace ke vzdělání a odpovědnějšímu životu

10.01.2023

Redakce

Ekologické svátky jsou důležité, protože nám pomáhají uvědomit si naši zodpovědnost za životní prostředí a připomínají nám, že máme povinnost chránit prostředí a přírodní zdroje pro příští generace. Slavení ekologických svátků je skvělou příležitostí k osvětě a vzdělávání o těchto tématech. Mohou nás také inspirovat k tomu, abychom změnili své chování a začali žít odpovědněji.

EKOkalendář do škol s ÁMOS vision: inspirace ke vzdělání a odpovědnějšímu životu

Existuje cca 150 dní v roce, které jsou vyhlášeny za mezinárodní dny s tematikou životního prostředí (jako např. den mokřadů, divoké přírody, recyklace, lesů, sázení, vody, Země, slunce, parků…) a také ochrany zvířat, zejména ohrožených druhů (den pand, laboratorních zvířat, bobrů, koal, včel, rysů, želv, vlků…).

Nikde však nebyly doposud ekologické svátky uceleně dostupné (od kdy se slaví, kdo a proč je vyhlásil, čemu se věnují, jaké aktivity se k nim pojí…). To se změnilo od letošního roku díky projektu www.EKOkalendar.cz. Jeho cílem je seznámit nejširší veřejnost a především školní mládež s jednotlivými dny/svátky a zapojit je do aktivit, které se k jednotlivým dnům váží. Díky EKOtipům na každý den pak motivovat ke konkrétním krokům, které může každý pro ochranu životního prostředí osobně udělat.

Pro potřeby školního vzdělávání vznikla upravená verze EKOkalendáře zakomponovaná do školních vzdělávacích infocenter ÁMOS vision, které využívají základní a střední školy po celé ČR. Studenti díky tomu získají v průběhu celého roku informace a znalosti potřebné nejen k podpoře udržitelného rozvoje a trvale udržitelného způsobu života, ale také o lidských právech, genderové rovnosti, podpoře kultury míru a nenásilí nebo globálního občanství.

Ukliďme Česko z.s.

Hlavní stránka