lupa x
user

Centrum ze zlínské univerzity bude koordinovat projekty zkoumající polymery

Centrum ze zlínské univerzity bude koordinovat projekty zkoumající polymery

24.01.2023

Redakce

Centrum polymerních systémů (CPS) zlínské Univerzity Tomáše Bati bude koordinovat projekty zkoumající polymery. Stalo se národním centrem kompetence polymerního výzkumu. Vědci se budou zabývat tím, jak snížit dopad používání polymerů a polymerních technologií na životní prostředí a zlepšit jejich vlastnosti pro uživatele. Jde o šestiletý projekt s náklady 380 milionů korun. Zatím zahrnuje 17 projektů, bude jich však přibývat. Předpokladem je, že výstupy všech projektů se uplatní v praxi, řekl ředitel CPS Vladimír Sedlařík.

Centrum ze zlínské univerzity bude koordinovat projekty zkoumající polymery

Foto: Shutterstock

Jednotlivé projekty se zaměřují například na recyklaci plastů pomocí takzvané zelené chemie, zvýšení odolnosti, pevnosti a trvanlivosti plastových výrobků nebo využívání přírodních zdrojů. „Významnou částí je projekt zaměřený na recyklaci pneumatik či projekt týkající se třídění plastů, které se dělá většinou ručně ve sběrných dvorech. Jeden z projektů je zaměřený na to, jak proces třídění zautomatizovat a ještě více zefektivnit,“ uvedl Sedlařík. Půjde také o vývoj materiálů, které pomohou zvýšit bezpečnost uživatelů, aby byly materiály odolné proti bakteriím, plísním a virům. „Nosným tématem všech dílčích projektů je zodpovědné nakládání s materiály a energiemi, ekologické šetrné a bezpečné přístupy s přihlédnutím k legislativní a ekonomické smysluplnosti vznikajících řešení,“ uvedl Sedlařík.

CPS uspělo s projektem Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století ve veřejné soutěži vyhlášené Technologickou agenturou České republiky (TAČR) v programu Národní centra kompetence. „Je to jediný projekt, který jde do Zlína, který jde na univerzitu naší velikosti a je to jediný projekt, který se zabývá polymery, polymerními materiály,“ uvedl Sedlařík. CPS bude koordinujícím pracovištěm, bude se také podílet na asi polovině ze 17 projektů.

„Je to velká čest a zároveň výzva. Polymerní výzkum má ve Zlíně dlouholetou tradici a získaný projekt nasvědčuje, že si Centrum polymerních systémů za 12 let své existence vydobylo významné postavení ve svém oboru na národní i mezinárodní úrovni. Velmi oceňuji koncept programu národních center kompetence, který cílí na propojení výzkumu s praxí. Těšíme se na vzájemnou spolupráci s kolegy z dalších významných a uznávaných výzkumných pracovišť a také z firem s vysokým inovačním potenciálem,“ uvedl Sedlařík. Čtvrtinu z 380 milionů korun bude hradit soukromý sektor. Bude se také žádat o rozšíření projektu o 140 milionů korun z Národního plánu obnovy. Do projektu je zapojeno 24 subjektů, univerzity, soukromý sektor i neziskové organizace.

Zlín (ČTK)

Hlavní stránka