lupa x
user

Jedna duše ve dvou tělech – GASK představuje životní dílo sester Válových

Jedna duše ve dvou tělech – GASK představuje životní dílo sester Válových

02.02.2023

Redakce

„Neznám jediného společného známého nebo přítele, který by se při vyslovení jejich jména „Holky Válovky“ nezačal usmívat. Jejich drsnost, temperament, pravdivost výpovědi, naprostá neschopnost se bát a neříct, co si myslí, z nich vytvořily pravdivou legendu…“ Ester Krumbachová, První knížka Ester, 1994 V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře byla v loňském roce zahájena výstava sester-dvojčat Květy a Jitky Válových Cesta předurčena osudem, jenž se koná u příležitosti stého výročí jejich narození. Klíčovou součástí expozice budou ukázky z pozůstalosti obou sester, která byla v roce 2021 darována do sbírek galerie. Výstavu, která mapuje životní dílo obou sester, budou moci návštěvníci zhlédnout do 19. března 2023.

Jedna duše ve dvou tělech – GASK představuje životní dílo sester Válových

Sestry Válovy patří k nejvýraznějším osobnostem českého umění od konce 50. let 20. století, kdy se staly součástí výrazného nástupu mladé umělecké generace v rámci uvolňujících se poměrů společensko-kulturního „tání“. Od samého počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester z hlubokého soucítění s údělem člověka, nejdříve promítaného do konkrétních výjevů z průmyslového prostředí jejich rodného Kladna, posléze jako všelidská symbolika zobecněných figur. „I když je jejich umělecké svědectví jasně zakotvené v generačních a historických souvislostech, neobyčejně silný lidský náboj jejich tvorby tyto hranice daleko přesahuje,“ říká Richard Drury.

U sester Válových lze mluvit o mimořádné jednotě, o „jedné duši ve dvou tělech“. Každá z nich by i bez té druhé jistě vynikala jako svrchovaná tvůrčí osobnost, jenže rozdělit je na základě toho či onoho měřítka by popíralo celoživotní symbiózu, která podněcovala a podmiňovala jejich individuální, avšak vzájemně související tvorbu. „Aby člověk mohl rozumět obsahům díla jedné sestry, musí zároveň rozumět obsahům díla i té druhé,“ dodává kurátor výstavy. Sestry byly také proslulé svou svéráznou povahou a jadrností projevu. „Neznám jediného společného známého nebo přítele, který by se při vyslovení jejich jména ,Holky Válovky‘ nezačal usmívat. Jejich drsnost, temperament, pravdivost výpovědi, naprostá neschopnost se bát a neříct, co si myslí, z nich vytvořily pravdivou legendu…“ Ester Krumbachová, První knížka Ester, 1994.

Výstava sama je koncipována jako symbolická „pouť“, rozčleněná do dvanácti tematických okruhů, skrze něž mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách a grafikách procítěnou výpověď sester Válových o dramatu i intimitě lidského bytí. Klíčovou součástí expozice budou ukázky z pozůstalosti sester Válových, kterou v roce 2021 získala GASK darem do svých sbírek. Celkem jde o 1 730 kreseb, skic a grafik. „Spolu se zahájením výstavy zpřístupní GASK na portálu sbirky.gask.cz 400 děl sester Válových z této pozůstalosti,“ říká Kateřina Rusková ze správy sbírek Galerie Středočeského kraje.

Výstava v GASK také souvisí s dlouhodobou edukační činností Dagmar Šubrtové v Domě sester Válových v Kladně a s jejím soustavným projektovým připomínáním významu sester Válových v jejich rodném městě. Expozice v GASK je fakticky koncipována jako dovršení „roku Válovek“, během něhož v Kladně v loňském roce proběhl celoroční program.

Výstava Cesta předurčena osudem se koná v Galerii Středočeského kraje do 19. března 2023 a jejím kurátorem je Richard Drury. Doprovovází ji série komentovaných prohlídek, přednášek odborníků, výtvarných dílen pro rodiny s dětmi, edukačních programů pro školy, taneční workshop a zážitkový program pro nevidomé.

Hlavní stránka