lupa x
user

Čeští vědci získali dva americké patenty pro přístroj na diagnostiku srdce

Čeští vědci získali dva americké patenty pro přístroj na diagnostiku srdce

08.02.2023

Redakce

Čeští vědci získali dva americké patenty pro přístroj na diagnostiku srdce. Pracuje na vyšších frekvencích než běžná echokardiografická vyšetření (EKG), umožňuje proto lepší diagnostiku, například při operacích kardiostimulátorů. V tiskové zprávě o tom informovala 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (3. LF UK) v Praze, jejíž odborníci se na výzkumu podíleli spolu s Mezinárodním centrem klinického výzkumu (ICRC) v Brně, Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR a firmou Cardion.

Čeští vědci získali dva americké patenty pro přístroj na diagnostiku srdce

Foto: Shutterstock

Echokardiogram (EKG) je jedním ze základních vyšetření v kardiologii. Pomocí elektrod na hrudníku přístroj snímá elektrické impulzy, které způsobují koordinované stahy srdečních síní a komor a umožňují srdci vhánět krev do těla. Přístroj pak snímá časový záznam těchto EKG křivek, které umožňují lékaři činnost srdce vyhodnotit.

Klasické EKG pracuje na frekvencích přibližně do 150 herzů. „My jsme u běžného EKG měření začali sledovat vyšší frekvence, zejména v oblasti 150 až 1000 herzů, a jejich chování mezi jednotlivými elektrodami na hrudníku,“ vysvětlil vedoucí centra biomedicínského inženýrství ICRC Pavel Leinveber.

U zdravého srdce pracují obě komory současně, u nemocného, například po rozsáhlém infarktu, může podle odborníků docházet k takzvané komorové dyssynchronii, kdy se jedna komora nebo její část aktivuje se zpožděním. „Srdce tak nepumpuje krev efektivně, snižuje se jeho výkon, což působí pacientům nemalé zdravotní obtíže,“ uvedli autoři projektu v tiskové zprávě.

Poruchy elektrického vedení v srdci se léčí pomocí různých druhů kardiostimulátorů. Vysokofrekvenční elektrokardiogram (UHF-ECG) umožňuje lékařům přesnější diagnostiku včetně zpoždění komor, a tím i lepší možnost výběru vhodné stimulační techniky nebo kontrolu funkce srdce přímo při zavádění přístroje.

„Pro pacienty je vyšetření neinvazivní, s výsledky, které jsou dostupné v řádu několika minut. Lékaři poskytuje zcela unikátní informaci, která by mohla pomoct optimalizovat operační postupy a nastavení kardiostimulátorů,“ uvedl Karol Čurila z Kardiocentra 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Díky druhému americkému patentu, který čeští vědci na přístroj získali, nemůže podle Pavla Juráka z Ústavu přístrojové techniky AV ČR nikdo po dobu platnosti patentu přístroj vyrábět nebo prodávat bez souhlasu jeho autorů nebo podílu na zisku. O další patenty je požádáno i v Evropské unii. Experimentálně přístroj používá 11 nemocnic v Evropě, mezi nimi Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Dalším cílem start-upu VDI Technologies, který loni za tímto účelem vznikl, je zajistit certifikaci přístroje jako zdravotnického prostředku a jeho uvedení na trh.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka