lupa x
user

Jen digitalizace nestačí. V sociálních službách je nutné změnit systémové procesy

Jen digitalizace nestačí. V sociálních službách je nutné změnit systémové procesy

15.02.2023

Redakce

Digitalizace nepočká. Jestli poslední roky s pandemií covidu-19 něco přinesly, tak obrovský skok v digitalizaci, a to prakticky ve všech odvětvích. Od vzdělávání přes pracovní trh až po zdravotnictví a sociální služby. Poslední průzkum, který pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR vypracovala společnost Ernst & Young, má však překvapivé závěry. Aby digitalizace přinesla kýžené výsledky, je třeba v sociálních službách změnit dlouhodobě nastavené procesy.

Jen digitalizace nestačí. V sociálních službách je nutné změnit systémové procesy

Věděli jste, že jen 3 % žadatelů využívá možnost elektronického podání žádosti o přiznání příspěvku? Většina žádostí je stále podávána fyzicky, poštou nebo osobně. Vychází to z poslední Analýzy potenciálu digitalizace a zefektivnění procesů v sociálních službách v ČR, kterou si objednala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Nízké povědomí o možnosti elektronického podání je jen špička ledovce. Digitalizace je v sociálních službách zcela zásadní, ale nebude co platná, pokud se nezmění systémové procesy. „Ukázalo se, že digitalizace dílčích procesů, například v řízení o přiznání příspěvku na péči, by byla neefektivní, pokud by nedošlo ke změně procesů a jejich logického uspořádání,“ píše se v analýze.

Nedostatečné aplikační prostředí

Příkladem je třeba samotné elektronické podání, které je pouze na straně žadatele. „Aplikační prostředí na straně poskytovatele (ÚP v součinnosti s OSSZ) je naprosto nedostatečné a neodpovídá současným požadavkům na správu takto rozsáhlé agendy,“ uvádí dále průzkum. V praxi to vypadá tak, že příslušné úřady spolu komunikují pomocí datové schránky a každé pracoviště pak využívá odlišné systémy, které nejsou propojené. Zásadní informace jsou tedy přepisovány, což celý proces jenom zbytečně prodlužuje.

Můžeme to vidět na vyřizování příspěvku na péči. „Velmi dlouhé, často až mnoha měsícové vyřizování představuje jednu ze zásadních bariér pro tzv. neformální péči v domácím prostředí klienta. A právě digitalizace této agendy a optimalizace těchto procesů by nejen ulehčila práci úředníkům/státní správě, ale významně by podpořila osoby, které potřebují péči, včetně těch, kteří se o ně starají (kteří jim tuto péči poskytují),“ komentuje Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

 

Sdílet osobní údaje? Ano, ale…

Ruku v ruce s digitalizací jde i digitální gramotnost a akceptace technologií. Analýza odhalila, že většina Čechů nechce sdílet své osobní údaje. Problém s tím nemá jen 38 % dotazovaných. Je však nutné poukázat i na to, že v případě, že by se jednalo o anonymizovaná data, kde by dotazovaní věděli, k čemu budou využívána a jaké výhody to může přinést, 41 % z nich by ke sdílení svolilo.

Přesto, že v posledních letech došlo k určitému posunu v digitalizaci v sociálních službách, jako je rozvoj eGovermentu, digitalizace veřejné správy, možnosti digitální komunikace a využití technologií pro zvýšení bezpečnosti klientů, v případě systémových problémů jen digitalizace nestačí.

 

Hlavní stránka