lupa x
user

Již 22 let odpovídáme na dotazy týkající se problematiky užívání drog

Již 22 let odpovídáme na dotazy týkající se problematiky užívání drog

13.03.2023

Redakce

Dne 21. února oslaví internetová Drogová poradna SANANIM 22 let svého provozu. Za dobu její existence zodpověděli odborníci na závislosti 43.176 dotazů, které se týkaly nejen aktivního vyhledávání odborné pomoci, ale také třeba bezpečného užívání. Historicky první dotaz odpověděl v roce 2001 náš kolega MUDr. Jakub Minařík, tazatelka se tehdy ptala, jak vysadit Rohypnol.

Již 22 let odpovídáme na dotazy týkající se problematiky užívání drog

Anonymní internetová Drogová poradna SANANIM je určena nejen uživatelům a jejich blízkým, ale i laické a odborné veřejnosti. Ročně do poradny přijde průměrně 2 000 nových dotazů a naprostá většina z nich je odpovězena do 24 hodin týmem zkušených odborníků složených z adiktologů, sociálních pracovníků, psychologů či psychiatrů. Drogová poradna funguje na principu anonymity, aby byla dostupná všem, kteří naši pomoc potřebují. „Naše dostupnost a anonymita je pro nás klíčová – umožňuje nám být v kontaktu s lidmi, kteří potřebují naši podporu, ale nemohou z různých důvodů rovnou navštívit například ambulanci.“ říká Josef Šedivý z Drogového informačního centra SANANIM.

Mezi tazateli jsou nejčastěji aktuální uživatelé návykových látek, ale i jejich blízcí, kteří potřebují podporu či radu v řešení jejich složité životní situace. Aktivní uživatelé drog se pak nejčastěji dotazují na informace o bezpečném užívání, ale také na informace o možnostech léčby. Stránky obsahují archiv dotazů, ve kterém může každý vyhledávat dle zadaných kritérií. Cílem této služby je informovat, podporovat a vysvětlovat.

Službu naleznete na adrese www.drogovaporadna.cz. Službu poskytuje zdarma organizace SANANIM z.ú.

SANANIM z.ú. je organizace, jejímž největším přínosem pro společnost je její ucelený systém léčby a péče o lidi v různých stadiích rozvoje závislosti, který vykazuje dlouhodobě vysokou úspěšnost. SANANIM poskytuje lidem ohroženým návykovými látkami či hazardním hraním a jejich blízkým odborné poradenské, zdravotní a sociální služby. Jde o služby v souladu s potřebami doby a s měřitelným společenským dopadem. SANANIM rovněž napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí pomoci často zcela zbytečnou překážkou.

Hlavní stránka