lupa x
user

Vědci: O tom, jak ptáci snášejí přítomnost lidí, rozhoduji i létací schopnosti

Vědci: O tom, jak ptáci snášejí přítomnost lidí, rozhoduji i létací schopnosti

21.04.2023 , Aktualizováno 20.04.2023

Redakce

Létací schopnosti ptáků, jejich velikost nebo prostředí, ve které žijí, hraje roli v tom, jak tolerují přítomnost člověka. Podle zjištění vědců, kteří vycházeli z pozorování stovek ptačích druhů v Africe, Jižní Americe a Austrálii, se lidským sídlům zpravidla vyhýbají plaší ptáci, kteří jsou větší a jsou výbornými letci migrujícími na velké vzdálenosti. Obecně pak všichni ptáci mají tendenci dříve unikat, když se k nim člověk začne blížit z větší vzdálenosti. Tyto poznatky mohou pomoci při ochraně ptáků, uvedla dnes v tiskové zprávě Akademie věd ČR. Právě její vědci z Ústavu biologie obratlovců spolu s kolegy z Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity v Praze vedli mezinárodní vědecký tým, který studoval míru tolerance tropických ptáků na člověka.

Vědci: O tom, jak ptáci snášejí přítomnost lidí, rozhoduji i létací schopnosti

Foto: Shutterstock

„Naše zjištění mohou pomoci k praktické ochraně přírody, například k vytváření tzv. ochranných zón, které by měly chránit obzvlášť citlivé druhy ptáků, ale i jiných živočichů před negativními důsledky lidské činnosti. Minimálně v subsaharské Africe dochází k prudkému nárůstu lidské populace a trpí jím mimo jiné právě otevřené plochy – především savany – na nichž probíhal sběr dat,“ uvedl jeden z účastníků vědeckého projektu Peter Mikula z Ústavu biologie obratlovců.

Podle AV badatelé dokázali, že stačí znát relativně omezený počet vlastností tropických ptáků, aby se dala odhadnout míra jejich tolerance k člověku. Znalosti pak lze využít mimo jiné při plánování a realizaci staveb, infrastruktury a dalších projektů, které mají vliv na životní prostředí ptactva. V neposlední řadě může výzkum přispět k lepšímu řízení a ochraně přírodních zdrojů, uvedli akademici.

Podle dalšího z vědců Tomáše Albrechta z Ústavu biologie obratlovců by ale případná ochranná opatření měla být flexibilní a měla by brát v potaz lokální i širší specifika. „Když jsme porovnali naše výsledky s výsledky předchozích studií z oblasti Evropy potažmo České republiky, zjistili jsme, že některé zákonitosti jsou univerzální. Například větší ptáci jsou plašší i v Evropě. Jiné výsledky jsou ale specifické pro jednotlivé oblasti světa či roční dobu,“ odůvodnil Albrecht potřebu flexibility navrhovaných opatření.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka