lupa x
user

Plán lovu plní v režijních honitbách především zaměstnanci Lesů ČR, ale povolenky získají i myslivci

Plán lovu plní v režijních honitbách především zaměstnanci Lesů ČR, ale povolenky získají i myslivci

24.04.2023 , Aktualizováno 23.04.2023

Redakce

Lesy ČR spravují 969 honiteb. Ke konci roku by měl mít podnik v režii 223 z nich a hospodařit tam nejen lesnicky, ale i myslivecky. „Řada honiteb přechází do režie během letošního roku.

Plán lovu plní v režijních honitbách především zaměstnanci Lesů ČR, ale povolenky získají i myslivci

Foto: Shutterstock

Až se tak stane, mohou se zájemci o povolenky obracet na myslivecké hospodáře na lesních správách a závodech. Ti rozhodnou o případné pomoci myslivců s plněním plánu lovu,“ vzkazuje Libor Strakoš, ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR.

Režijní honitby podnik člení do dvou kategorií. V první z nich se loví jen srnčí a černá zvěř. Myslivec zaplatí za dlouhodobou, tedy až roční povolenku deset tisíc korun a zároveň se zaváže ulovit minimálně pět kusů spárkaté zvěře a černou zvěř bez omezení.

Ve druhé kategorii s možností lovu více druhů zvěře vyjde roční povolenka na patnáct tisíc korun a lovec se smluvně zaváže ulovit nejméně deset kusů spárkaté zvěře, černé opět neomezeně.

V obou kategoriích musí poplatkový lovec ulovenou zvěř odkoupit, pokud se na lesní správě či lesním závodě nedohodne jinak. „Poplatkové smlouvy platí do konce mysliveckého roku, tedy do 31. března a cena povolenky zůstane stejná, ať smlouvu uzavřeme hned od dubna, nebo kdykoli během roku, případně pokud jedna ze stran od smlouvy odstoupí,“ uvádí Strakoš.

Podle zákona o myslivosti musí zájemci o povolenku předložit platný zbrojní průkaz, lovecký lístek a pojištění odpovědnosti. Poté se obratem uzavře smlouva a vystaví povolenka. „Ve smlouvě uvádíme práva a povinnosti obou stran, podmínky lovu, vstupu do honitby, ale taky provozní řád honitby, ceník zvěřiny a povinné určení zákonem vyžadovaného loveckého doprovodu. Ten už zvlášť poplatkový lovec neplatí,“ doplňuje Ondřej Pecháček, vedoucí Odboru lesního hospodářství a ochrany lesa Lesů ČR.

Myslivci si mohou koupit také krátkodobé povolenky lovu trofejové zvěře. Ceníky lesních správ a závodů určuje v tomto případě atraktivita lokality i zvěře.

http://lesycr.cz/tiskova-zprava/plan-lovu-plni-v-rezijnich-honitbach-predevsim-zamestnanci-lesu-cr-ale-povolenky-ziskaji-i-myslivci

Hlavní stránka