lupa x
user

Slavnostní zakončení projektu z IROP: Hrad Karlštejn – klenot české země

Slavnostní zakončení projektu z IROP: Hrad Karlštejn – klenot české země

27.04.2023

Redakce

"Mezi dlouhodobé priority MMR patří i rozvoj českého kulturního dědictví. Prostřednictvím IROP podporujeme projekty po celé České republice, které cílí na národní kulturní památky. Těší mě, že i díky těmto prostředkům budou návštěvníkům Karlštejnu zpřístupněny obnovené prostory včetně otevření nových expozic,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Slavnostní zakončení projektu z IROP: Hrad Karlštejn – klenot české země

Foto: Shutterstock

Celkové výdaje na obnovu Karlštejna narostly v průběhu realizace celkem na 165 mil. Kč, z toho téměř 80 mil. korun poskytl IROP. Prostředky umožnily revitalizaci mnohých částí hradu. Opraven byl víceúčelový sál s expozicí tesařských prvků. Kompletní revitalizací prošel suterén Purkrabství, kde vznikla expozice vinařství a virtuální model hradu – edukační film, který představuje příběh Karlštejna. Šanci na obnovu získaly také dosud nepřístupné prostory gotických sklepů bývalé budovy Purkrabství s expozicí kamenných prvků.

Vytvořilo se také nové návštěvnické centrum ve vyšším suterénu purkrabství přístupné z nádvoří. Jsou tady nové pokladny, menší občerstvení a prodejna suvenýrů. Turisté tak najdou zázemí, když si budou chtít odpočinout nebo se ukrýt před nepřízní počasí.

Každý byť sebemenší zásah byl velmi zodpovědně a odborně konzultován a zvažován tak, abychom navrátili interiérům původní funkci, rozšířili nabídku poznání hradu Karlštejna veřejnosti, opravili některé jeho části a v neposlední řadě vytvořili důstojné návštěvnické zázemí odpovídající prezentaci 21. století ale!… bez poškození kulturně – historické hodnoty památky. To bylo na celé akci asi úplně nejtěžší, ” uvedl kastelán hradu Karlštejn Lukáš Kunst.

Rehabilitované části hradu byly v osmdesátých letech minulého století poměrně nešetrně zasaženy. Napraveny jsou tak historicky nevhodné zásahy, jako bylo zavezení sutí, nevhodné stropní překlady, škody vzniklé zatékáním vody, vlhkostí a dlouhodobým neřešením těchto problémů. Významný je zásah v suterénu Císařského paláce, kde jsou nyní moderní veřejné toalety pro návštěvníky. V minulosti ovšem vznikly nešetrně zastřešením železobetonovým stropem. To už je teď minulostí.

Prostory byly restaurováním obnaženy na své původní povrchy, asanovány a odstranily se nevhodné konstrukce, jako byly zmíněné historické toalety, elektrorozvodna v havarijním stavu a nevhodný, překážející prodejní přístřešek na nádvoří.

Bezpečnostní vestu na stavbu ovšem management hradu jen tak nesundá.

Tato rekonstrukce byla po rekonstrukci statiky na přelomu 20. a 21. století první větší opravou hradu. Ve velmi krátké době musíme řešit opravu střech a výměnu střešní krytiny, která dosluhuje. Čeká nás oprava kompletního hradebního systému, zajištění a oprava skalního masivu, na kterém hrad stojí. Opomenout nemůžeme ani restaurátorské práce na freskách. Bude toho ještě mnoho, protože pečovat o tak starý „dům“ je nad rámec jednoho lidského života – pokud by se tedy nezopakovala rekonstrukce dle Josefa Mockera v 19. století – tedy, že hrad se pro veřejnost na nějakou dobu uzavře a opraví se opět kompletně jako jeden celek, ” dodal kastelán.

Slavnostní ukončení projektu na Karlštejně proběhlo za účasti ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, ministra kultury Martina Baxy, ministra financí Zbyňka Stanjury a kastelána hradu Lukáše Kunsta. Úvodní slovo patřilo generální ředitelce Národního památkového ústavu Naděždě Goryczkové.

Na co se mohou návštěvníci těšit

Karlštejn nabízí jeden základní, dva výběrové a mnoho mimořádných okruhů, které v létě doplňuje široká nabídka kulturního programu – muzikál Noc na Karlštejně, koncert Lucie Bílé a koncert Královny popu, večerní a noční prohlídky, v září pak Karlštejnské vinobraní a mnoho dalšího.

Kompletní přehled najdou zájemci na webu www.hrad-karlstejn.cz. Z nově opravených prostorů je to nové návštěvnické centrum, víceúčelový sál s expozicí tesařských prvků, suterén Purkrabství s expozicí vinařství a virtuálním modelem hradu – edukačním filmem, který představuje příběh Karlštejna. V neposlední řadě také dosud nepřístupné prostory gotických sklepů bývalé budovy Purkrabství s expozicí kamenných prvků.

Hlavní stránka