lupa x
user

Lesy ČR na Třebíčsku podcenily boj s kůrovcem. Zaplatí přes tři miliony korun

Lesy ČR na Třebíčsku podcenily boj s kůrovcem. Zaplatí přes tři miliony korun

17.05.2023 , Aktualizováno 16.05.2023

Redakce

Státní podnik, který obhospodařuje více než 1,2 milionu hektarů lesního majetku ve vlastnictví státu, svou nečinností v lesích na Třebíčsku od konce března 2020 až do konce července 2021 umožnil dokončení vývoje nových generací lýkožrouta a jejich rozšíření do okolí, jehož důsledkem bylo ohrožení a kácení dalších napadených stromů a prořeďování lesních porostů.

Lesy ČR na Třebíčsku podcenily boj s kůrovcem. Zaplatí přes tři miliony korun

Foto: Shutterstock

Asanováno mělo být kůrovcové dříví o celkovém objemu 7 633 m3. uvedl ředitel oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod Jan Panský a dodal, že podnik měl a mohl využít vlastní výrobní kapacity a provést tak účinnější kroky, které by ve svém důsledku vedly k rychlejšímu a účinnějšímu zpracování kůrovcové kalamity. Inspekce navíc s podnikem v podobné věci, avšak v jiné lokalitě, již v minulosti jednou vedla přestupkové řízení, které vyústilo v pokutu tři a půl milionu korun.

V důsledku nečinnosti státního podniku vznikla holina, která nedokáže plnit celospolečenské funkce lesa a dále zhoršuje již tak velmi nepříznivou situaci v lokalitě. Spolu s existujícími holinami z předchozích let se jedná o více než 30 hektarů souvislé plochy. „Snaha o zastavení nebo alespoň o omezení rozpadu rozsáhlých lesních ploch a zachování lesního porostu by měla být ze strany státního podniku prvořadá,“ uvedl ředitel ČIŽP Petr Bejček.

Státní podnik Lesy ČR se proti rozhodnutí inspekce odvolal k Ministerstvu životního prostředí, to však uloženou pokutu potvrdilo v její plné výši. Pravomocnou se stala 2. května 2023. Polovina výše sankce je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí, druhá polovina pak příjmem rozpočtu obce, na jejímž území k přestupku došlo. Dle zákona č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa mohla pokuta dosahovat výše až pěti milionů korun.

Zdroj: Česka inspekce životního prostředí

Hlavní stránka