lupa x
user

Česká Lípa vyhlásila architektonickou soutěž na novou knihovnu

Česká Lípa vyhlásila architektonickou soutěž na novou knihovnu

24.05.2023 , Aktualizováno 23.05.2023

Redakce

Architektonická soutěž na novou hlavní budovu českolipské knihovny byla vyhlášena, soutěžní podmínky schválili českolipští radní na svém jednání v polovině května.

Česká Lípa vyhlásila architektonickou soutěž na novou knihovnu

Soutěž je vyhlášená jako otevřená, jednofázová, projektová architektonická soutěž o návrh. Výsledkem soutěže bude komplexní architektonický návrh nové knihovny a návrh úprav nejbližšího okolí.

Nová budova městské knihovny by měla především citlivě zapadat do městské památkové zóny a ctít historické místo. Měla by ale zároveň nést prvky moderní architektury, aby byla blízká i mladší generaci a pro budoucí pokolení byla symbolem současné doby. Měla by být místem otevřeným, světlým, vzdušným, které by bylo přístupné všem. Novou budovu knihovny by měl obklopovat parčík s lavičkami, zeleň, kde si mohou lidé odpočinout nebo kde v létě najdou stinné místo pro příjemné zastavení. Nový objekt knihovny by měl zcela proměnit toto nyní opuštěné místo, které by se mělo stát přirozeným centrem setkávání našich občanů. Nová knihovna by měla být také místem reprezentativním, architektonickým skvostem, který přiláká pozornost širokého a dalekého okolí, popsala starostka města Česká Lípa Jitka Volfová nároky na novou budovu knihovny.

Nová hlavní pobočka českolipské městské knihovny by měla stát v proluce na Jeřábkově náměstí. Do nové budovy by měly být zakomponovány i stávající objekty č. 158 a 159. Součástí návrhu bude také úprava Jeřábkova náměstí u baziliky Všech svatých, které je v současné době využíváno jako parkoviště. O tomto umístění rozhodlo zastupitelstvo města v únoru loňského roku.

Architektonická soutěž je specifickým druhem zadávacího řízení.  Výběr vítězů architektonické soutěže je značně komplikovaný proces zahrnující zejména zpracování soutěžních podmínek, jejich projednání s Českou komorou architektů, organizaci zasedání hodnotící poroty a mnoho dalších činností. Z tohoto důvodu si město vybralo organizátora soutěže, Konsorcium HV_MP, které získalo tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení s cenou necelých 772 tisíc Kč.

Na odevzdání návrhů mají architekti čas do 15. srpna 2023. Následně porota složená
ze zástupců města, renomovaných architektů, vedení městské knihovny i přizvaných odborníků vybere nejlepší návrhy. Hodnocení proběhne anonymně a bude posuzováno urbanistické, architektonické, technické, provozní a krajinářské hledisko. Výsledky bychom měli znát v říjnu letošního roku a veřejnost bude mít možnost seznámit se s návrhy
na výstavě. Po vyhlášení vítězů architektonické soutěže s nimi bude město dále jednat o tom, kdo z nich zpracuje kompletní projektovou dokumentaci včetně projektu interiéru nové budovy městské knihovny.

Pro účastníky soutěže má město vyčleněno finanční odměny v celkové výši 2mil. Kč, vítěz soutěže obdrží 800 tis. Kč. Náklady na budoucí výstavbu nové knihovny jsou odhadnuté na 200 mil. Kč.

Podrobné podmínky soutěže jsou zveřejněny na profilu zadavatele města Česká Lípa a jsou dostupné i na webových stránkách České komory architektů.

Hlavní stránka