lupa x
user

Odstraňování nelegálních poutačů u silnic by mohlo být snazší

Odstraňování nelegálních poutačů u silnic by mohlo být snazší

25.05.2023

Redakce

Odstraňování nelegálních reklamních poutačů, které se objevily u silnic, by měli řešit správci nebo vlastníci komunikací. Senátní ústavně-právní výbor dnes tuto úpravu doporučil schválit v rámci vládní novely, která transformuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) z příspěvkové organizace na státní podnik. Cílem transformace je podle vlády účinnější prověrka finančních toků a také větší konkurenceschopnost na trhu práce, aby ŘSD jako státní podnik mohlo lépe platit svoje odborníky.

Odstraňování nelegálních poutačů u silnic by mohlo být snazší

Foto: Shutterstock

Pokud vlastník nebo správce komunikace zjistí, že se u komunikace objevilo reklamní zařízení, obrátí se na příslušný úřad s dotazem, zda je povoleno. Pokud povoleno není, bude mít povinnost ho odstranit. Vlastníka reklamního poutače pak bude muset informovat například na internetu a poutač bude skladovat až tři roky na jeho náklady. Pokud si ho vlastník nevyzvedne, nechá nelegální poutač sešrotovat.

Návrh z odstraňování nepovolených poutačů vypouští správní řízení, které je komplikované hlavně kvůli doručování různých výzev vlastníkům. Navíc se vlastníci mohou změnit nebo mohou sídlit v zahraničí, kam se jim musí doručovat korespondence.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná od září 2017. Majitelům reklamních ploch nařizuje z bezpečnostních důvodů jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Od září 2017, kdy začal platit zákaz poutačů v ochranném pásmu, se jich do konce listopadu 2019 podařilo odstranit 2237.

Sněmovna stanovila horní limit nájemného pro nemovitosti, které si ŘSD pronajímá pro výstavbu nebo údržbu komunikací. Stropem má být nejvyšší možná cena podle cenové regulace, pokud taková regulace platí, která ale nesmí překročit cenu obvyklou. Pro ŘSD má platit výjimka z případné exekuce a zákaz nakládání s majetkem.

Sněmovna z novely vyškrtla ustanovení, podle kterého by Státní fond dopravní infrastruktury nesměl v ŘSD dohlížet na hospodárnost, účelnost a efektivitu využití peněz. Fond dopravní stavby a jejich údržbu hradí. Státní podnik ŘSD bude navíc muset zavést vnitřní prověrkový systém podle zákona o finanční kontrole.

Současné ŘSD ČR vzniklo z Ředitelství dálnic Praha založeného v roce 1967. Na starost má dálnice a silnice první třídy, zabezpečení správy, údržby a opravy a také jejich výstavbu a modernizaci.

Praha (ČTK)

Hlavní stránka