lupa x
user

Legislativní změny, daně, dotace i komunikace s vládou. Jaká témata otevřel Svaz měst a obcí v uplynulých letech

Legislativní změny, daně, dotace i komunikace s vládou. Jaká témata otevřel Svaz měst a obcí v uplynulých letech

08.06.2023

Redakce

Města a obce čelily v posledních letech řadě změn a výzev. Komunikaci s vládou, veřejností i médii v těchto případech často zaštiťoval Svaz měst a obcí České republiky (SMO). Jeho zástupci se mezi roky 2019 a 2022 objevovali v mediálním prostoru velmi často. Nejčastěji se vyjadřovali k novelizaci stavebního zákona, zákonu o odpadech, rozpočtovému určení daní a dotacích. Vyplývá to z dat monitoringu médií společnosti TOXIN.

Legislativní změny, daně, dotace i komunikace s vládou. Jaká témata otevřel Svaz měst a obcí v uplynulých letech

Počet zmínek o Svazu měst a obcí v uplynulých čtyřech letech v jednotlivých typech médií

 

Jedním z důležitých témat pro samosprávy byl stavební zákon. Již počátkem roku 2019 se shodli zástupci Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, že rekodifikace stavebního zákona bude pro samosprávy zásadní. Zástupci obou sdružení participovali na přípravě novely a média informovala o jejich jednání s tehdejším premiérem Andrejem Babišem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Medializace tématu dále rostla až do roku 2021, kdy Poslanecká sněmovna přijala novelu stavebního zákona.

Další legislativní změna pro obce se týkala zákona o odpadech. Od roku 2019 řešila média i veřejnost například zálohování PET lahví. Zástupci SMO byli v této otázce přizváni k jednání pracovní skupiny na Ministerstvu životního prostředí, což posílilo jejich mediální obraz jako významného partnera vlády. V roce 2020 se zástupci SMO ČR vyjadřovali k chystanému zákonu o odpadech, který vešel v platnost 1. ledna 2021. V roce 2022 byl pak tématem svoz bioodpadu.

Kromě přípravy novel zákonů se zástupci SMO věnovali také ekonomickým otázkám, například rozpočtovému určení daní, dani z nemovitosti a dotacím pro města a obce. V souvislosti s rozpočtovým určením daní informovala média o jednání předsedy SMO Františka Lukla s premiérem Babišem. V roce 2022 se pak média zabývala rozpočty měst a obcí v souvislosti s dopady energetické krize. I při této příležitosti často citovala zástupce SMO.

V souvislosti s dotačními výzvami pro města a obce média nejčastěji poukazovala na nejednotný a komplikovaný systém vyhlašování dotačních titulů. SMO ČR byl v této souvislosti prezentován jako organizace, která pomáhá městům a obcím se vyznat v možnostech dotací.

O nedostatečné komunikaci vlády směrem k samosprávám pak referovala média také v souvislosti s vládním zastropováním cen energií v roce 2022.

Svaz měst a obcí České republiky je mediálně výraznou organizací. Počet mediálních zmínek o SMO v posledních letech soustavně narůstá. Největší nárůst byl zaznamenán v roce 2020, kdy vyšší míru medializace způsobilo referování o obcích v souvislosti s covidem. V uplynulých čtyřech letech se o SMO ve veřejném prostoru objevilo téměř 14 000 zmínek. Dlouhodobě se mu daří v médiích profilovat jako subjektu, který efektivně zprostředkovává komunikaci mezi samosprávami a vládou. Daří se mu také získávat pozornost tradičních médií s vysokým mediálním dosahem. Média pravidelně informují o činnosti SMO nebo o jeho vlivu při tvorbě legislativy týkající se měst a obcí.

Mezi mediálně nejvýraznější tváře SMO patří jeho výkonná ředitelka Radka Vladyková, předseda František Lukl a tisková mluvčí Alexandra Kocková.

Hlavní stránka