lupa x
user

Nová lodní linka spojuje Litoměřice s Terezínem

Nová lodní linka spojuje Litoměřice s Terezínem

09.06.2023

Redakce

„Mám radost, že se nám podařilo zrealizovat spojení, které má smysl. Výrazně podpoří turismus v kraji. Dříve bohužel bylo zvykem, že turisté, kteří zavítali do Litoměřic, nevěděli, že je kousek odsud Terezín a naopak. Tato atraktivní lodní linka je schopná propojit oba dva tyto turistické cíle,“ uvedl Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče.

Nová lodní linka spojuje Litoměřice s Terezínem

Foto: Shutterstock
Přístaviště této unikátní lodní linky se nachází v Litoměřicích na Lodním náměstí a v Terezíně nedaleko pietního místa u řeky Ohře, kde bylo zřízeno zcela nové plovoucí molo a přístupová cesta k němu. Linka je provozována malou loďkou s kapacitou maximálně 11 osob. Větší plavidlo nelze po Ohři použít z důvodu malé hloubky řeky. Díky tomu však bude moci plout ve větším intervalu, tj. každý den, mimo pondělí, tato linka nabídne osm párů spojů, první vždy v 9:00 z Litoměřic a poslední v 17:35 z Terezína. První plavba pro veřejnost se uskuteční v pátek 9. června ve 13:00 z Litoměřic.
Novou lodní linku provozuje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., který má zkušenosti ze svého dlouhodobého působení na lodní lince v Lokti a na přehradě Skalka u Chebu a také disponuje lodí Skalka, která má ideální ponor pro danou plavební trasu.

Slavnostní zahájení provozu lodní linky T93 proběhlo v Litoměřicích

Zahájení se zúčastnili zástupci dopravce, Ústeckého kraje, Terezína i Litoměřic
Lodní linku zajišťuje loďka Skalka

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=1777413&id_org=450018

Hlavní stránka