lupa x
user

Na hradecké univerzitě vznikají nové laboratoře Centra terénní archeologie

Na hradecké univerzitě vznikají nové laboratoře Centra terénní archeologie

14.06.2023 , Aktualizováno 13.06.2023

Redakce

V budově Univerzity Hradec Králové (UHK) na Slezském Předměstí vzniká nové odborné pracoviště Centra terénní archeologie (CETA). Archeologické laboratoře rozšíří nejen možnosti výuky, ale také pomohou kvalitněji zajistit archeologickou památkovou péči v regionu východních Čech. Laboratoře v budově UHK v ulici Víta Nejedlého zahájí provoz 23. června, řekl dnes ČTK mluvčí UHK Jakub Novák. CETA je univerzitním výzkumným centrem UHK podřízeným katedře archeologie, funguje od roku 2018. Financování centra je hrazeno z jeho smluvní činnosti.

Na hradecké univerzitě vznikají nové laboratoře Centra terénní archeologie

Foto: Shutterstock

Otevření archeologických laboratoří umožní sjednotit výzkum do jedné budovy UHK. Rekonstrukce a příprava prostor vyšla na 11 milionů korun a dalších zhruba 15 milionů má hodnotu přístrojové vybavení, s částí vybavení již univerzita disponuje. Ceny jsou bez DPH.

V rámci ČR se jedná o jediné takto koncepčně pojaté archeologické pracoviště. Mimo evropský, anglosaský svět budeme spíše výjimkou,“ řekl ČTK vedoucí CETA a archeolog UHK Ladislav Rytíř.

V současnosti v CETA pracuje 20 odborníků rozdělených do tří oddělení. Součástí laboratoří budou přístroje pro pokročilé archeologické analýzy, například RTG, CT, magnetometr, zařízení pro optickou a 3D mikroskopii nebo pro geochemické analýzy.

Činnost CETA má podle zástupců UHK několik rovin, první je propojení teoretické výuky metod archeologického výzkumu a praktických dovedností, které by si studenti během svého studia měli osvojit. „Pracoviště dává možnost zapojit studenty do praxe a současné reality archeologických výzkumů, a to jak záchranných, tak i badatelských,“ uvedl Rytíř.

Archeologové z UHK se v Královéhradeckém kraji ročně zapojují v terénu do několika záchranných výzkumů. V současnosti se například podílejí na rozsáhlém průzkumu v trase budoucí dálnice D35 mezi Sadovou a Hořicemi.

„Druhou rovinou je zajištění podmínek pro badatelské aktivity katedry. CETA poskytuje zázemí pro řešení vědeckých otázek a úkolů v rámci jedné instituce. Třetí rovinou je posílení sítě archeologických pracovišť, která provádějí záchranné archeologické výzkumy v regionu na bázi spolupráce s územně příslušnými muzei,“ sdělil Rytíř.

Katedra archeologie je součástí Filozofické fakulty (FF) UHK. Zajišťuje výuku v akreditovaných studijních programech archeologie na bakalářském, magisterském a doktorském stupni vysokoškolského studia.

UHK nabízí studium na čtyřech fakultách, na fakultě informatiky a managementu, přírodovědecké fakultě, filozofické fakultě a pedagogické fakultě. Univerzitu studuje zhruba 6500 lidí plus zahraniční studenti.

Hradec Králové (ČTK)

Hlavní stránka