lupa x
user

Královéhradecký kraj vydal výjimky, které v případě potřeby umožní odstřel problematických jedinců vlka obecného

Královéhradecký kraj vydal výjimky, které v případě potřeby umožní odstřel problematických jedinců vlka obecného

04.08.2023

Redakce

„Situací kolem výskytu vlka obecného v Královéhradeckého kraje se dlouhodobě zabýváme. Rozhodnutí vychází z dlouhodobého Programu péče o vlka obecného a z platného Pohotovostního plánu.

Královéhradecký kraj vydal výjimky, které v případě potřeby umožní odstřel problematických jedinců vlka obecného

Foto: Shutterstock

V našem regionu se vyskytují jedinci, kteří jsou méně plaší, a proto je nutné, aby krajská samospráva byla připravena na situaci, kdy veškeré snahy o zaplašení daného jedince nebudou mít účinek. Případný odstřel bude možný až jako poslední z řady opatření a týká se jen problematických jedinců,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek.

Jedinec bude jako problematický vyhodnocen v souladu s postupem uvedeným v Pohotovostním plánu, který společně vydalo Ministerstvo životního prostřední ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Na problematického jedince vlka budou nejprve použity operativní metody plašení, uspání jedince pomocí narkotizační látky, nasazení telemetrického obojku, transport mimo problémovou lokalitu.

Jako poslední možnost proběhne odstřel daného jedince na základě rozhodnutí pohotovostního štábu, jehož členy jsou zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Policie ČR, Státní veterinární správy ČR a Českomoravské myslivecké jednoty.

Krajem vydané rozhodnutí umožňuje odstřel problematického jedince vlka v 17 honitbách na Trutnovsku, a to pouze uživatelům daných honiteb a pouze v součinnosti s Výzkumným institutem ochrany genofondů nebo Mendelovou univerzitou v Brně, kteří jsou držiteli uvedené výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů dle zákona na ochranu přírody a krajiny.

Další podrobnosti a rady, jak se v případě setkání s vlkem chovat, lze najít na www.navratvlku.cz.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kralovehradecky-kraj-vydal-vyjimky–ktere-v-pripade-potreby-umozni-odstrel-problematickych-jedincu-vlka-obecneho-379405

Hlavní stránka