lupa x
user

Reologie a charakterizace materiálů pomocí reometru

Reologie a charakterizace materiálů pomocí reometru

28.08.2023

Redakce

Během workshopu bude samozřejmě prostor na zodpovězení Vašich dotazů ke zmíněným tématům.

Reologie a charakterizace materiálů pomocí reometru

Foto: Shutterstock

Pokud s sebou vezmete vlastní vzorky, můžeme zajistit jejich odborné změření v naší demo laboratoři v mateřské firmě případně dle dohody přímo na místě.

Datum a čas:
Středa 13. září, od 9:00 h do 16:00h

Místo konání:
Centrum polymerních systémů
Univerzita Tomáše Bati
tř. Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín

Přednášející:
Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D. – Centrum polymerních systémů UTB Zlín
Ing. Rostislav Vilém– Centrum polymerních systémů UTB Zlín
Ing. Daniel Sanétrník, Ph.D. – Centrum polymerních systémů UTB Zlín
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. – Centrum polymerních systémů UTB Zlín

Kompletní harmonogram:

9:00 Zahájení – T. Sedláček, M. Bártík
9:10 – 9:30 Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D. – Elektro a magneto reologie
9:30 – 9:50 Ing. Rostislav Vilém– Elongační viskozita
10:00 – 10:20 Ing. Daniel Sanétrník, Ph.D. – Reologické chování vysoce
plněných systémů
10:20 – 10:40 doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. – Viskoelastické chování
polymerních tavenin
10:40 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:30 prohlídka laboratoře, reometru a příslušenství
11:30-12:30 OBĚD
12:30 – 16:00 Praktické ukázky a měření vzorků
16:00 Zakončení programu

Během workshopu bude samozřejmě prostor na zodpovězení Vašich dotazů ke zmíněným tématům. Pokud s sebou vezmete vlastní vzorky, můžeme zajistit jejich odborné změření v naší demo laboratoři v mateřské firmě případně dle dohody přímo na místě.

Datum a čas:
Středa 13. září, od 9:00 h do 16:00h

Místo konání:
Centrum polymerních systémů
Univerzita Tomáše Bati
tř. Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín

Přednášející:
Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D. – Centrum polymerních systémů UTB Zlín
Ing. Rostislav Vilém– Centrum polymerních systémů UTB Zlín
Ing. Daniel Sanétrník, Ph.D. – Centrum polymerních systémů UTB Zlín
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. – Centrum polymerních systémů UTB Zlín

Kompletní harmonogram:

9:00 Zahájení – T. Sedláček, M. Bártík
9:10 – 9:30 Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D. – Elektro a magneto reologie
9:30 – 9:50 Ing. Rostislav Vilém– Elongační viskozita
10:00 – 10:20 Ing. Daniel Sanétrník, Ph.D. – Reologické chování vysoce
plněných systémů
10:20 – 10:40 doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. – Viskoelastické chování
polymerních tavenin
10:40 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:30 prohlídka laboratoře, reometru a příslušenství
11:30-12:30 OBĚD
12:30 – 16:00 Praktické ukázky a měření vzorků
16:00 Zakončení programu

http://www.utb.cz/kalendar/workshop-reologie-a-charakterizace-materialu-pomoci-reometru

Hlavní stránka