lupa x
user

Konference konzervátorů-restaurátorů 2023 ve Zlíně

Konference konzervátorů-restaurátorů 2023 ve Zlíně

29.08.2023 , Aktualizováno 28.08.2023

Redakce

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 12.—14. 9. 2023, Fakulta managementu a ekonomiky, aula U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín

Konference konzervátorů-restaurátorů 2023 ve Zlíně

Foto: Shutterstock

CÍL KONFERENCE

Konference si klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Představeny budou výsledky průzkumů historických materiálů, nové postupy a prostředky určené pro ošetření a dlouhodobé uchovávání předmětů movitého i nemovitého kulturního dědictví, stejně tak i případové studie konzervátorských zásahů. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora restaurátora v návaznosti na muzejní praxi. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude také odborná exkurze. V rámci konference se bude konat též plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s.

ÚČASTNÍCI KONFERENCE
Konference je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce i odborníky dalších příbuzných profesí.

Více informací k celé konferenci naleznete na webu Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

12.—14. 9. 2023, Fakulta managementu a ekonomiky, aula U2, Mostní 5139, 760 01 Zlín

CÍL KONFERENCE
Konference si klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Představeny budou výsledky průzkumů historických materiálů, nové postupy a prostředky určené pro ošetření a dlouhodobé uchovávání předmětů movitého i nemovitého kulturního dědictví, stejně tak i případové studie konzervátorských zásahů. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora restaurátora v návaznosti na muzejní praxi. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude také odborná exkurze. V rámci konference se bude konat též plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s.

ÚČASTNÍCI KONFERENCE
Konference je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce i odborníky dalších příbuzných profesí.

Více informací k celé konferenci naleznete na webu Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně.

http://www.utb.cz/kalendar/dulezita-data/konference-konzervatoru-restauratoru-2023-ve-zline

Hlavní stránka