lupa x
user

Tým VŠB-TUO vymyslel novou techniku, jak ekologicky zpracovat kolejní pražce napuštěné nebezpečnou chemií

Tým VŠB-TUO vymyslel novou techniku, jak ekologicky zpracovat kolejní pražce napuštěné nebezpečnou chemií

30.08.2023

Redakce

Zatímco nynější tradiční způsob likvidace spočívá ve spalování, které má negativní dopad na životní prostředí a ztrácí se tak mnoho cenných surovin z pražců, tým VŠB-TUO ve spolupráci s Josefem Janem Dvořáčkem přišli s novým inovativním řešením.

Tým VŠB-TUO vymyslel novou techniku, jak ekologicky zpracovat kolejní pražce napuštěné nebezpečnou chemií

Foto: Shutterstock

Technika přeměny dřevní hmoty kontaminované nebezpečnými látkami na materiálově využitelné produkty umožňuje přeměnit nebezpečný organický odpad z dřevní hmoty a plastů na uhlíkový materiál nebo čistý uhlík s mnoha využitími, včetně energetického průmyslu.

Transformace pražců na uhlíkový materiál se skládá ze dvou fází. V první fázi dochází k hydrotermální konverzi, která za nízkých teplot a tlaku přetváří dřevní hmotu na uhlíkovou „kaši“. Druhá fáze pak zahrnuje využití tohoto uhlíku v reaktoru při vyšší teplotě, čímž se vytváří čistý uhlík s vysokou povrchovou plochou částic a mohutnou absorbční kapacitou.

Tento proces nejen řeší problém likvidace kontaminovaných pražců, ale také vytváří materiál, který lze uplatnit v energetice, elektrotechnice a dalších odvětvích průmyslu.

I přes to, že se na trhu vyskytují podobné technologie, tým VŠBTUO se specializuje přímo na kontaminované pražce plné nebezpečných substancí. Jsou tak jediní, kteří se umí tohoto nebezpečného materiálu ekologicky, bez zásahu do životního prostředí a skladování zbavit.

http://www.vsb.cz/magazin/cs/detail-novinky?reportId=45875

Hlavní stránka