lupa x
user

Dvacet let a dost. Pardubický kraj chce narovnat nespravedlivé rozdíly mezi příjmy jednotlivých krajů

Dvacet let a dost. Pardubický kraj chce narovnat nespravedlivé rozdíly mezi příjmy jednotlivých krajů

05.09.2023 , Aktualizováno 04.09.2023

Redakce

Krajští radní na svém pondělním jednání schválili legislativní iniciativu Pardubického kraje na změnu rozpočtového určení daní pro kraje. Tento návrh počítá s tím, že žádný z krajů nebude nově dostávat méně prostředků, ale dojde k dorovnání znevýhodněných regionů, včetně Pardubického kraje. Při výpočtu dopadů nového nastavení vůči daňově uzavřenému roku 2022 činí navýšení rozpočtového určení daní pro kraj 1,116 miliardy korun ročně.

Dvacet let a dost. Pardubický kraj chce narovnat nespravedlivé rozdíly mezi příjmy jednotlivých krajů

Foto: Shutterstock

„Náš návrh, který by v obdobné textaci měly podat také další postižené kraje, vychází zejména z předpokladu, že objem fakticky vykonávaných činností a dalších charakteristik krajů se různí, a to i v čase, a je třeba reflektovat tento fakt v příjmové stránce rozpočtů. To vyvolává potřebu přerozdělovat daňové výnosy podle aktuálních údajů, což je obdobný režim, jako v případě obcí. Nově by se finance měly rozdělovat podle jasně stanoveného klíče, na kterém jsme se uvnitř Asociace krajů v minulosti s kolegy shodli. Klíč by měl zohledňovat počet obyvatel, délku silnic II. a III. třídy, rozlohu a strukturu kraje.

Dalším kritériem je počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby, počet žáků středních škol zřizovaných krajem, počty urgentních příjmů I. typu v krajem zřizovaných nemocnicích a pro všechny kraje shodný vyrovnávací koeficient, který by znamenal, že i ty nyní nejvíce zvýhodněné kraje nebudou tratit ani korunu,“ vysvětlil parametry návrhu hejtman Martin Netolický. „Předkládaný návrh vychází z jednání, která se na úrovni Asociace krajů České republiky uskutečnila s vládou v minulosti. Součástí je tedy zahrnutí čtyř miliard korun do rozpočtového určení daní namísto každoroční licitace o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zároveň je nutné navýšit celkové procento výše RUD pro kraje ze stávajících 9,78 procenta na 10,8135 procenta, kdy částka ze SFDI představuje 0,4143 procenta z tohoto objemu,“ upřesnil hejtman Martin Netolický, který tento postup v minulém týdnu telefonicky konzultoval s dalšími hejtmany.

Ještě před jednáním krajské rady se uskutečnilo setkání vedení kraje s poslanci Parlamentu České republiky zvolenými na území Pardubického kraje. Hlavním cílem této schůzky bylo seznámit poslance z regionu s detaily této problematiky z pohledu regionu, ve kterém byli zvoleni. Společně s hejtmanem se schůzky zúčastnili také náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková a náměstek hejtmana Roman Línek, který stál v čele kraje v prvním volebním období.

Kromě nové legislativní iniciativy, která bude předložena na jednání krajského zastupitelstva 19. září, již dva roky v Poslanecké sněmovně leží ještě jeden legislativní návrh kraje týkající se rozpočtového určení daní. „V září 2021 jsme nově zvolené sněmovně a vládě předložili legislativní iniciativu, která předpokládala, že se do výčtu sdílených daní zařadí i silniční daň a daň z minerálních olejů ve výši 9,78 procenta. Zároveň jsme chtěli zavést přerozdělení prostředků mezi kraje podle počtu obyvatel a počtu kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Pro nás by tato změna znamenala posílení příjmové stránky rozpočtu ročně přibližně o 770 milionů korun,“ vysvětlil hlavní parametry novely hejtman Martin Netolický. „Bohužel se tato iniciativa ani po dvou letech nedostala v Poslanecké sněmovně ani do prvního čtení, což osobně nepovažuji za férový přístup směrem k územním samosprávným celkům,“ dodal hejtman.

http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/122054/dvacet-let-a-dost-pardubicky-kraj-chce-narovnat-nespravedlive-rozdily-mezi-prijmy-jednotlivych-kraju

Hlavní stránka