lupa x
user

Výzkum o zkušenostech žen v politice

Výzkum o zkušenostech žen v politice

20.09.2023

Redakce

Zapojte se do studie Rady evropských municipalit a regionů (CEMR), která se týká žen v komunální politice, jejich odpovědností a dopadů násilí páchaného na ženách politiků.

Výzkum o zkušenostech žen v politice

Foto: Shutterstock

Zastoupení žen v politice a na vysokých postech se sice postupně zlepšuje, tempo růstu je ale nadále pomalé. Netýká se to jen národních legislativních či exekutivních pozic, ale i těch na regionální či lokální úrovni. Ukazují to dostupná data. Trend souvisí nejen s rolí ženy v rodině, coby matky a pečovatelky o děti či seniory, ale také s výzvami či předsudky, kterým musí ženy v politice čelit.

CEMR, jehož je Svaz členem, chce přispět ke zlepšení této situace a aktuálně provádí výzkum o ženách zastoupených v místních a regionálních samosprávách napříč Evropou. Výstupy mají přispět ke zviditelnění situace žen na subnárodní úrovni a k další obhajobě potřeby přídavných opatření, která by nižší zastoupení žen v politice řešila.

Chcete-li přispět k tomuto účelu, zapojte se do aktuálního dotazníku, který je anonymní a jeho vyplnění by nemělo zabrat více než 10 minut. Čas na odpovědi je do 30. září, otázky naleznete pod tímto odkazem. Přestože výzkum je primárně veden v angličtině a francouzštině, dotazník je možné vyplnit i v češtině.

http://www.smocr.cz/cs/novinky/a/vyzkum-o-zkusenostech-zen-v-politice

Hlavní stránka